Η Cisco επεκτείνει τη στρατηγική Security Everywhere, με ορατότητα και προστασία για συστήματα Shadow IT, συσκευές χρηστών και το Cloud.

Η Ciscο θα δώσει νέα ώθηση στη στρατηγική Security Everywhere, με μεγαλύτερη έμφαση σε cloud, δίκτυα και σταθμούς εργασίας, με νέα προϊόντα και λειτουργίες ασφαλείας καθώς και με υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με τις απειλές, κι όλα αυτά τη στιγμή που εταιρείες και οργανισμοί προχωρούν στην ψηφιακή μεταμόρφωσή τους.

Οι εταιρείες βασίζονται στις ψηφιακές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέων προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης και μείωσης της λειτουργικής πολυπλοκότητας. Όσο περισσότερο αυξάνεται η διακίνηση δεδομένων, άλλο τόσο αυξάνονται οι επιθέσεις από διάφορες πηγές απειλών, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να προστατέψουν τα δεδομένα τους.

Βρίσκονται αντιμέτωπες με μια περίπλοκη σειρά διαφορετικών λύσεων ασφάλειας που λύνουν συγκεκριμένα προβλήματα, οι οποίες συχνά λόγω του σχεδιασμού τους δεν προσφέρουν διαλειτουργικότητα, με αποτέλεσμα οι ομάδες ασφαλείας να έχουν περιορισμένη ορατότητα όσον αφορά πιθανές απειλές και παραβιάσεις των δικτύων τους. Η αξία που προσφέρει η αρχιτεκτονική της Cisco έγκειται στην έμφαση που δίνει στην παροχή ασφάλειας που εκτείνεται σε ολόκληρο το δίκτυο (τοπικό LAN WLAN, WAN, και το data center), καλύπτοντας τα κενά σε ολόκληρο το φάσμα πιθανών επιθέσεων και μειώνοντας σημαντικά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ανίχνευση και την αποκατάσταση.

Συγκεκριμένα, η Cisco έρχεται να προσθέσει: το Cisco Cloud Access Security (CAS), μια λύση που παρέχει ορατότητα και ασφάλεια δεδομένων για εφαρμογές βασιζόμενες στο cloud, βελτιώσεις του Identity Services Engine (ISE), αυξάνοντας την ορατότητα και τον έλεγχο του δικτύου και των συσκευών χρηστών με νέους ελέγχους πρόσβασης θέσης και την υπηρεσία Threat Awareness Service, η οποία προσφέρει σε εταιρείες και οργανισμούς ορατότητα στα δίκτυά τους ενημερώνοντας σχετικά με απειλές.

Ορατότητα και έλεγχος Cloud
Σύμφωνα με δεδομένα ανάλυσης τάσεων των Υπηρεσιών Cisco Cloud Consumption, ο αριθμός των μη εξουσιοδοτημένων εφαρμογών cloud που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση είναι κατά 15 έως 20 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που είχε προβλεφθεί από τους CIO λόγω της ύπαρξης συστημάτων Shadow IT. Η νέα λύση Cloud Access Security (CAS) της Cisco έρχεται να προσφέρει σε εταιρείες και οργανισμούς τη δυνατότητα αντιμετώπισης αυτού του περίπλοκου ζητήματος και αύξησης της ορατότητας και του ελέγχου των δεδομένων σε εφαρμογές cloud.

Σε συνεργασία με τις Skyhigh Networks και Elastica, η λύση CAS προσφέρει αυξημένη ορατότητα σε «κρυφές» εφαρμογές που οι εργαζόμενοι μπορεί να φέρουν στο δίκτυο, δυνατότητα ανίχνευσης κακόβουλης συμπεριφοράς και δυνατότητα ορισμού πολιτικών ασφαλείας που προσαρμόζουν τη χρήση εφαρμογών και τη συμπεριφορά των χρηστών ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις εταιρικές πολιτικές. Όσον αφορά την προστασία εφαρμογών βασιζόμενων στο cloud, όπως είναι οι εφαρμογές Dropbox και Salesforce.com, η λύση CAS αποτρέπει την αποστολή (uploading) ευαίσθητων πληροφοριών και την παράτυπη ανταλλαγή δεδομένων σε εφαρμογές, περιορίζοντας τις παραβιάσεις έκθεσης δεδομένων.

Η λύση Cisco Cloud Web Security συνεργάζεται πλέον με τη λύση CAS, προσφέροντας ασφαλή άμεση πρόσβαση στο Internet υποστηρίζοντας πλέον και τους Integrated Services Router 4K, εξοικονομώντας τηλεπικοινωνιακά κόστη.

cicso

Προστασία συνδέσεων συσκευών χρηστών και πρόσβασης δεδομένων
Καθώς οι επιχειρήσεις “ανοίγουν” πλέον τα δίκτυά τους στο IoT, σε κινητές συσκευές καθώς και σε εφαρμογές τρίτων, έρχονται αντιμέτωπες με την ανάγκη ισορρόπησης μεταξύ της πρόσβασης και της προστασίας και των ταχυτήτων με τις οποίες μπορούν να υλοποιούν αλλαγές ασφαλείας ώστε να ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές τους ανάγκες. Περισσότερες από το 68% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η χρήση από τους εργαζόμενους τους κινητών συσκευών στο δίκτυό τους έχει αυξήσει σημαντικά τους κίνδυνους ασφάλειας στις συσκευές των χρηστών.

Η λύση Identity Services Engine (ISE) της Cisco, επεκτείνει τις επιχειρηματικές πολιτικές και δίνει δυνατότητα διαφορετικής πολιτικής πρόσβασης ανάλογα με το χρήστη, της συσκευής του αλλά και της γεωγραφικής θέσης τους. Η λύση ISE συνεργάζεται πλέον τη λύση Cisco Mobility Services Engine, ώστε το ΙΤ ενός οργανισμού να είναι σε θέση να δημιουργούν και να επιβάλουν πολιτικές τοποθεσίας που ορίζουν την πρόσβαση σε δεδομένα από ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, χώρο ή κτίριο. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η συνολική έκθεση σε επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των απειλών δικτύου και της προστασίας της ενσύρματης, ασύρματης και απομακρυσμένης πρόσβασης.

Η λύση ISE επεκτείνει επίσης την κάλυψη ασφάλειας μέσω του οικοσυστήματος συνεργατών pxGrid με εννέα νέους συνεργάτες —συμπεριλαμβανομένων των Check Point, Infoblox, Invincea, E8 Security, Hawk Defense, Huntsman Security, LogRhythm, SAINT και SOTI— αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των συνεργατών σε 30 τον πρώτο χρόνο ανάπτυξής της. Οι συνεργάτες του οικοσυστήματος μπορούν πλέον να ανταλλάσσουν τηλεμετρικά στοιχεία για την ασφάλεια αμφίδρομα μεταξύ συνεργατών του pxGrid. Μια νέα λειτουργία του pxGrid Adaptive Control Network επιτρέπει στους συνεργάτες να αξιοποιούν τη λύση ISE ώστε να διερευνούν και να περιορίζουν γρήγορα επιθέσεις που χρησιμοποιούν το δίκτυο ως μέσο.

Προστασία μέσω της ενημέρωσης για απειλές
Εταιρείες και οργανισμοί συχνά δεν έχουν ορατότητα των πιθανών αδύναμων σημείων των δικτύων τους. Συνεπώς δεν μπορούν να προστατέψουν αυτό που δεν μπορούν να δουν.

Αξιοποιώντας την ισχύ που προσφέρει η τηλεμετρία απειλών της Cisco, η υπηρεσία Cisco Threat Awareness Service αυξάνει την ορατότητα της δραστηριότητας του δικτύου και επισημαίνει πιθανές απειλές που ενδέχεται να απαιτούν περισσότερη προσοχή. Μια βασική έκδοση προσφέρεται με την αγορά της υπηρεσίας της Cisco Smart Net™ Total Care™ Service, ενώ η πλήρης έκδοση, με πρόσθετες λειτουργίες, διατίθεται βάσει ετήσιας συνδρομής.

Βελτίωση της προστασίας για AnyConnect, AMP παντού
Τις νέες λύσεις για την ασφάλεια έρχεται να συμπληρώσει η προσθήκη της μονάδας Network Visibility Module στο AnyConnect® VPN για την παροχή στοιχείων ροής διακίνησης δεδομένων και στοιχείων συνάφειας (contextual) για χρήστες, εφαρμογές, συσκευές, τοποθεσίες και προορισμούς. Επίσης, το AMP (Advanced Malware Protection) Threat Grid προσφέρει πλέον μεγαλύτερη πληροφόρηση σε όλες τις λύσεις του χαρτοφυλακίου AMP, επεκτείνοντας την προστασία του ASA με τις υπηρεσίες FirePOWER™ Services και το AMP for Networks. Και τα δύο αυτά προϊόντα προσφέρουν στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ορατότητα και έλεγχο για την ταχύτερη αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο.

OpenDNS Umbrella
Η νέα αποκτηθείσα OpenDNS χρησιμοποιεί τη μοναδική «ορατότητα» που έχει στην παγκόσμια δραστηριότητα στο Internet για να προσφέρει λύσεις ασφάλειας και πληροφόρησης σχετικά με απειλές για κάθε συσκευή, οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Η πλατφόρμα αντιμετώπισης απειλών OpenDNS Umbrella αποτρέπει τις παραβιάσεις συστημάτων και την εξαγωγή δεδομένων από οποιαδήποτε θύρα ή πρωτόκολλο τόσο μέσω DNS όσο και για συνδέσεις με αφετηρία διευθύνσεις IP. Επιπλέον, το OpenDNS Investigate, ένα προϊόν που προσφέρει πληροφόρηση για απειλές σε παγκόσμια κλίμακα, διαθέτει πλέον μια νέα λειτουργία αναζήτησης που μπορεί να αποκαλύπτει την κοινή υποδομή του εισβολέα, να ανακαλύπτει νεοκαταχωρημένους τομείς (domain) που χρησιμοποιούνται για να «υποδυθούν» ιστότοπους και να εντοπίζει άλλα μοτίβα phishing ή στοχευμένων επιθέσεων.

Εκτεταμένη ασφάλεια για συνεργάτες
Η επέκταση της στρατηγικής Cisco Security Everywhere δημιουργεί νέες κερδοφόρες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους συνεργάτες καθώς έρχεται να αντιμετωπίσει περαιτέρω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες σε θέματα ασφάλειας σε ολόκληρο το εύρος της υποδομής ΙΤ και του δικτύου. Το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων έρχεται να προσφέρει αυξημένη ορατότητα, συνάφεια και έλεγχο σε cloud, δίκτυο και συσκευές χρηστών. Προσφέρει μια πλατφόρμα ασφάλειας από άκρο σε άκρο που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα πιθανών επιθέσεων, παρέχοντας ταυτόχρονα μια λιγότερη περίπλοκη λύση στον πελάτη και προοπτικές ανάπτυξης στους συνεργάτες. Η Cisco έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για να βοηθήσει τους συνεργάτες της να αυξήσουν την κερδοφορία τους από τις λύσεις ασφαλείας της Cisco, μέσω μιας κοινής προσέγγισης μάρκετινγκ, εκπαίδευσης και σεμιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων.