Ώπα, ώπα: τι πάει να πει «ασφαλής διαγραφή»; Δηλαδή όταν διαγράφουμε απλά τα αρχεία μας και καπάκι αδειάζουμε και τον Κάδο Ανακύκλωσης, τι γίνεται; Η διαγραφή τότε είναι ανασφαλής, σαν να λέμε; Και τι παραπάνω προσφέρει μια ασφαλής τέτοια διαδικασία;

Μην αγχώνεστε, ένα-ένα.

Όταν διαγράφετε ένα αρχείο από τον σκληρό σας δίσκο, είτε το κάνετε με απλή διαγραφή και άδειασμα του Κάδου Ανακύκλωσης, είτε με Shift + Del, είτε με ολόκληρο format, αυτό μπορεί εν πρώτοις να διαγράφεται, ωστόσο σε κάθε περίπτωση παραμένει ανακτήσιμο. Ναι, το λειτουργικό σας σύστημα, είτε Mac, είτε Windows, σας πληροφορεί πως οι πληροφορίες σας έχουν χαθεί, όμως κάποιος με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ωστόσο αυτές είναι δυνατόν να έρθουν και πάλι στην επι