Χρυσό βραβείο κατέκτησε η cosmoONE στα evolution awards 2016 για τη «Xρήση της εφαρμογής compareONE από Δημόσια Νοσοκομεία».

Η χρήση της εφαρμογής compareONE, με σύμμαχο τη θέληση των Διοικήσεων και των στελεχών των τμημάτων Προμηθειών των Νοσοκομείων για ανταπόκριση στην «αλλαγή», μετασχημάτισε σε υψηλό βαθμό την καθημερινή εργασία τους, γεγονός που αντικατοπτρίζεται πλήρως στα στατιστικά χρήσης της εφαρμογής που βαίνουν διαρκώς αυξανόμενα.

Κατά τη διάρκεια του 2015 διακινήθηκαν από την εφαρμογή compareONE κατά μέσο όρο, περισσότερα από 1.000 ηλεκτρονικά αιτήματα ανά μήνα για προμήθεια αιμοστατικών, αναλωσίμων χειρουργείου, υλικών κλίνης, φιαλιδίων αιμοληψίας, υλικών ακτινολογίας, κλιματιστικών, ειδών πληροφορικής και πλήθος άλλων αγαθών και υπηρεσιών.

compareONEΣυνολικά η διαδικασία δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού αιτήματος για προσφορά (eRfx) στην εφαρμογή compareONE, διαρκεί περίπου (4’) λεπτά και οι χρήστες έχουν στη διάθεση τους την ειδικά παραμετροποιημένη από την cosmoONE κατηγοριοποίηση Προμηθειών Υγείας, όπου τα είδη εμφανίζονται ταξινομημένα σε 30 κατηγορίες 1ου επιπέδου και αντίστοιχα 250 υποκατηγορίες 2ου επιπέδου.

Τα ηλεκτρονικά αιτήματα αποστέλλονται αυτόματα από την εφαρμογή στο επιλεγμένο από το χρήστη υποσύνολο από τους 800+ εγγεγραμμένους προμηθευτές, και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αυτόματη κατάταξη των προσφορών, την εξαγωγή όλων των αποτελέσματα σε excel, επισημαίνοντας την χαμηλότερη τιμή ανά είδος και την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο.