Σε συνέχεια της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ του mi-Cluster και του Cluster Minalogic, παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας François Hollande στην Αθήνα, σήμερα, επιχειρηματική αποστολή του mi-Cluster βρίσκεται στην Grenoble, με στόχο τη σύναψη εμπορικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των μελών των δυο clusters.

Η αποστολή, υπό το συντονισμό του Corallia, και τη συμμετοχή των eConais, Kenotom, Think Silicon, Meazon και Weasic θα συμμετέχει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 με σκοπό την εύρεση κοινού πεδίου δράσεων σε ερευνητικά και καινοτομικά έργα και στην ανάπτυξη προϊόντων μικροηλεκτρονικής.

coralliaΕπιπλέον, η επιχειρηματική αποστολή θα έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις της CEA Leti, του μεγαλύτερου γαλλικού ερευνητικού ινστιτούτου εφαρμογών νανο/μικροηλεκτρονικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το mi-Cluster όσο και το Minalogic, συμμετέχουν στο Silicon Europe Alliance, το meta-cluster των 12 κορυφαίων ευρωπαϊκών clusters μικροηλεκτρονικής.