Η ανάγκη για ευρυζωνικά δίκτυα είναι αναμφισβήτητη, όπως και η δίψα της αγοράς για αυξανόμενες ταχύτητες πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές.

Γράφει ο Αντώνης Χοντζέας

wimax_lteΑναμφίβολα, οι αλλαγές στον τρόπο που επικοινωνούμε, και τα δίκτυα που υποστηρίζουν αυτές τις συνήθειες είναι υπό την επιρροή διαφόρων δυναμικών παραμέτρων. Ο ανταγωνισμός στο πεδίο της προσφοράς εξοπλισμού έχει αυξηθεί δραματικά από προμηθευτές, που προσφέρουν κλασικό τηλεπικοινωνιακό υλικό, αλλά επίσης από καινούργιους παίκτες (με αρκετή επιρροή), που απαγγέλουν άλλους τρόπους επικοινωνίας, και προφητεύουν καινούργια εντυπωσιακά επιχειρησιακά μοντέλα, τα οποία οδεύουν προς άλλες λεωφόρους επικοινωνίας. Υπάρχει, επίσης, ισχυρή αλλαγή και από την πλευρά ζήτησης των συνδρομητών, οι οποίοι απαιτούν και κερδίζουν (με τη βοήθεια των ρυθμιστικών /κανονιστικών αρχών) δραματικές μειώσεις στο κόστος της απλής κλήσης, επηρεάζοντας έτσι την βασική πηγή εσόδων της εταιρείας, που προσφέρει την υπηρεσία (φυσικά όλο και περισσότεροι συνδρομητές προτιμούν τις τελείως τζάμπα video κλήσεις του internet, ή των διαφόρων freeware downloads στο κινητό, παρά τις κλασικές υπηρεσίες).


Η ανάγκη για το ευρυζωνικό δίκτυο είναι πια αναμφισβήτητη, όπως και η δίψα της αγοράς για πάντα αυξανόμενες ταχύτητες πρόσβασης και throughput, σε πάντα ανταγωνιστικές τιμές. Όσο γρηγορότερα υλοποιηθούν δίκτυα και αρχιτεκτονικές υψηλής ταχύτητας, τόσο θα επιταχυνθούν καινούργιες, εντυπωσιακές και κερδοφόρες εφαρμογών για την αντιμετώπιση της παρούσας διάβρωσης τιμών της βασικής κλήσης με καινούργιες πηγές εισοδημάτων.


Το δίκτυο επικοινωνίας επόμενης γενιάς θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Θα είναι ευρυζωνικό με αρχιτεκτονική που επιτρέπει αυξήσεις ταχύτητας και throughput με ελάχιστη έως και μηδέν παρενόχληση στο υπόλοιπο δίκτυο, συνδρομητές, ή υπηρεσίες.
  • Θα προσφέρει διάφορους τρόπους πρόσβασης, αλλά κάτω από ένα κοινό δίκτυο με κοινά συστήματα διαχείρισης και υποδομή ασφάλειας (για να επιτρέψουν τη γρηγορότερη ανίχνευση εισβολέων και τις σχετικές ενέργειες).
  • Θα είναι ένα ενεργά ασφαλές δίκτυο. Αυτό σημαίνει, ότι τα συστήματα και οι σκοποί (sentries) θα ενεργούν με πρωτοβουλία και με την υποκριτική σεναρίου /ρόλων, ώστε να προβλέψουν τις περιστάσεις (και όχι να περιμένουν την περίσταση) και να παίρνουν μέτρα αποφυγής.
  • Θα προσαρμόσει εύκολα τα νέα πρότυπα επιχειρήσεων και εισοδήματος. Οι ισχυρότερες συσκευές επικοινωνίας με τους ισχυρότερους επεξεργαστές και τις ενισχυμένες μνήμες σημαίνουν, ότι το μοντέλο peer to peer θα είναι σημαντικό motivator για καινούργιες δυνατότητες κερδοφορίας. Το δίκτυο επικοινωνίας επόμενης γενιάς θα υποστηρίξει το κλασικό μοντέλο κεντρικού ελέγχου (IMS based, SIP control), που είναι απαραίτητο για την ασφάλεια και τον έλεγχο πόρων, αλλά θα είναι αρκετά ευέλικτο και δυναμικό, ώστε να επιτρέπει και να μην αποθαρρύνει άλλα μοντέλα session control.
  • Θα ακολουθήσει τον κανόνα 80/80, και όχι τον κανόνα 80/20. Αυτό ισχύει, συνήθως, για την ασύρματη επικοινωνία, που στο παρελθόν δήλωνε ότι το 80% του εισοδήματος προέρχεται από το 20% των συνδρομητών. Με το διαδίκτυο, τα καινούργια usage habits, και τις νέες εφαρμογές, το ευρυζωνικό δίκτυο ευέλικτης αρχιτεκτονικής και τα σχετικά μοντέλα εισοδήματος θα σχεδιαστούν, ώστε το 80% του εισοδήματος να προέλθει από το 80% της συνδρομητικής βάσης. Αυτό σημαίνει, ειδικά στην ασύρματη πλευρά, αλλαγές στις παραδοσιακές αρχιτεκτονικές GSM/3G, που είναι ακόμα βασισμένες στη βαριά σηματοδότηση και τα κεντρικά σημεία ελέγχου, σε μια πιο επίπεδη distributed αρχιτεκτονική. (Το LTE είναι μια καλή αρχή, αλλά απλώς αρχή). Επίσης, η ράδιο- κάλυψη βασισμένη στην κυψελοειδή αρχιτεκτονική μπορεί να μην αρκέσει λόγω του υψηλού αριθμού σταθμών, που απαιτείται, και της επακόλουθης ράδιο- ρύπανσης και πιθανών θεμάτων υγείας .
  • Τέλος, το επακόλουθο δίκτυο θα απαιτήσει μια γενική αρχιτεκτονική, που μοιάζει με ή εξελίσσεται σε ένα περιβαλλοντικό δίκτυο (ambient network), για να επιτρέψει την ευκολότερη εξέλιξη στις τεχνικές επόμενης γενιάς, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να διασυνδεθεί με άλλα παλαιότερα δίκτυα, ή δίκτυα με διαφορετικά χαρακτηριστικά.


Με ένα μεγάλο αριθμό νέων συσκευών, νέων ιδεών και νέων εφαρμογών (π.χ.: Amazon Kindle-2 και τα σχετικά ε-βιβλία) είναι σαφές, ότι τα σημεία επιταχυνόμενης εξέλιξης εμφανίζονται στο σημείο πρόσβασης ενός δικτύου επικοινωνίας. Αυτό δίνει σε οποιοδήποτε operator καινούργιες πηγές ευκαιριών παραγωγής εισοδήματος, οι οποίες δεν πρέπει να εμποδιστούν, εάν ο operator και η βιομηχανία επικοινωνίας πρόκειται να επιζήσουν τα τρέχοντα αποτελέσματα διάβρωσης τιμών, τα οποία γίνονται όλο και πιο αισθητά και από την πλευρά ζήτησης και από την πλευρά supply. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η νέα τάξη των πραγμάτων είναι μέσω της αλλαγής, που σημαίνει εγκατάλειψη παλαιών, ξεπερασμένων μοντέλων και taboo, και εφαρμογή νέων εργαλείων και ιδεών, που θα μας οδηγήσουν τελικά στα δίκτυα επικοινωνίας επόμενης γενιάς.Ο αρθρογράφος επιθυμεί να ευχαριστήσει τον κ. John House από το M.I.T., και τον κ. Alfred Hume από το πανεπιστήμιο McGill για την πολύτιμη προσφορά τους.