Ο όμιλος Intracom Holdings έφερε στο φως τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2015 και αποκαλύπτει αύξηση 10% στις πωλήσεις.

Intracom-logoΗ Intracom Holdings ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2015, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Για λόγους συγκρισιμότητας, τα συγκριτικά στοιχεία για το Α’ εξάμηνο 2014 αφορούν μόνο συνεχιζόμενες δραστηριότητες, καθώς η δραστηριότητα της hellas online για το Α’ εξάμηνο 2015 δημοσιεύεται ως διακοπείσα δραστηριότητα.

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανέρχονται σε € 184,4 εκατ., αυξημένες κατά 10 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 που ήταν € 167,6 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

 

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 15,5 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 127% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

 

Σημαντική ήταν η κερδοφορία του Ομίλου με ΕΒΤ € 3,2 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2015 από – € 3,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014, και με τα κέρδη μετά φόρων να φτάνουν το € 1 εκατ. έναντι ζημιών € 5 εκατ.

 

Ο όμιλος Intrakat, κατέγραψε μικρή μείωση στις πωλήσεις του (-4,7% σε σχέση με το A’ εξάμηνο του 2014), με παράλληλη αύξηση της λειτουργικής του κερδοφορίας EBITDA κατά 150% που έφτασε τα € 7,0 εκατ. από € 2,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Οι νέες συμβάσεις του Α’ εξαμήνου του 2015 είναι € 44 εκατ., και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο προσεγγίζει τα € 254 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όμιλος Intrakat, έχει μειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 65 εκατ., για τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή τους.

 

Ο όμιλος Intrasoft International παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 28% και αύξηση EBITDA κατά 23,4%, καταλήγοντας σε κέρδη προ φόρων € 0,8 εκατ. έναντι οριακών ζημιών το αντίστοιχο διάστημα του 2014. To ανεκτέλεστο υπόλοιπο φτάνει τα € 463,2 εκατ., ενώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς υπέγραψε νέες συμβάσεις αξίας € 90,5 εκατ.

 

Η IDE (Intracom Defense Electronics) με πωλήσεις € 33,8 εκατ., βελτίωσε σημαντικά τη λειτουργική της κερδοφορία EBITDA που διαμορφώθηκε σε € 4,2 εκατ. έναντι € 2,7 εκατ. το A’ εξάμηνο του 2014, και τα κέρδη προ φόρων που ανήλθαν σε € 3,5 εκατ., αύξηση 91%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο φτάνει τα € 77,9 εκατ., ενώ υπέγραψε νέες συμβάσεις αξίας € 5 εκατ.