H Veritas δίνει νέο νόημα στο μεταβαλλόμενο κόσμο των δεδομένων. Σύμφωνα με έρευνα ως το 2020 θα υπάρχουν πάνω από 44 zettabytes δεδομένων.

World_of_DataΣτη σημερινή εποχή οι περισσότερες εταιρείες κατακλύζονται από δεδομένα. Ο ρυθμός συλλογής και αποθήκευσης αυτών, αυξάνεται εκθετικά ολοένα και περισσότερο, ενώ την ίδια στιγμή, οι οργανισμοί εξαρτώνται από τα δεδομένα τους όσο ποτέ στο παρελθόν.

 

Νέα data centers κατασκευάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο για να φιλοξενήσουν αυτές τις πληροφορίες, αλλά -όπως αποτυπώνουν σχετικές έρευνες- πάνω από τα δύο τρίτα των δεδομένων που φυλάσσονται, δεν είναι χρήσιμα.

 

Η Veritas διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριών, είναι μεγαλύτερη από ποτέ, καθώς υπολογίζεται ότι θα υπάρχουν περισσότερα από 44 zettabytes (= 44 δις TB) δεδομένων σε όλον τον κόσμο, έως το 2020.

 

Με βάση την προσέγγιση αυτού του θέματος, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται αυτούς τους όγκους δεδομένων, καθώς δεν θα μπορούν να διαθέσουν τους απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

 

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες της Veritas, είναι δομημένες έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται αυτό το ζήτημα. Κύριο μέλημά της, είναι να βοηθήσει τις εταιρείες να αξιοποιήσουν τη δύναμη των πληροφοριών τους, διευκολύνοντας την πλήρη διαθεσιμότητα και την άμεση ανάκτηση πληροφοριών ακόμη και σε ετερογενή περιβάλλοντα.

 

Αν και πολλοί είναι εκείνοι που υποθέτουν ότι η ενίσχυση των μηχανογραφικών υποδομών αποτελεί την απάντηση για τη διαχείριση του διαρκώς αυξανόμενου όγκου δεδομένων, η Veritas πιστεύει ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν θα ήταν επιτυχημένη. Η οπτική της είναι ότι οργανισμοί και επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρώσουν στην ορθολογική διαχείριση της πληροφορίας, αν επιθυμούν να μεταβούν σε μηχανογραφικές υποδομές επόμενης γενιάς.

 

Η πεποίθηση αυτή στηρίζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές οι οποίες καθοδηγούν και την προσέγγιση της Veritas στη συνεργασία της με τους πελάτες:

– Περισσότερα δεδομένα δεν σημαίνουν περισσότερη αξία: Οι διαδικασίες λειτουργίας πολλών οργανισμών επιβάλλουν την αέναη αποθήκευση δεδομένων, μια προσέγγιση που τελικά δεν είναι βιώσιμη. Κατόπιν οι εταιρείες αγωνίζονται να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα του ποια από αυτά τα δεδομένα είναι αξιόλογα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, κάθε νέα πλατφόρμα ή τεχνολογία που υιοθετείται, προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στον κατακερματισμό των δεδομένων μιας επιχείρησης. Η διακυβέρνηση της πληροφορίας και η διαχείριση του κύκλου ζωής των δεδομένων, βοηθά στη αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η απόκτηση σφαιρικής εικόνας, η αξιοποίηση και ο έλεγχος των πληροφοριών κ.λπ..

 

– Διαθεσιμότητα υποδομών δεν σημαίνει απαραίτητα και διαθεσιμότητα εφαρμογών: Νέες τεχνολογίες, όπως οι Converged Infrastructure ή οι cloud πλατφόρμες IaaS (Infrastructure as a Service), μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους, της πολυπλοκότητας και του χρόνου διάθεσης προϊόντων στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση οι εφαρμογές πρέπει να βρίσκονται πάντα σε λειτουργία, διαφορετικά σταματά η επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Η Veritas βρίσκεται στην καρδιά πολλών από τα πιο κρίσιμα μηχανογραφικά περιβάλλοντα στον κόσμο, όντας σε θέση να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στα νέα υβριδικά μοντέλα cloud computing, τα οποία συμβάλλουν στην αποδοτικότητα και την ευελιξία των οργανισμών που τα υιοθετούν. Σήμερα που η ζήτηση για ετερογενείς λύσεις είναι μεγαλύτερη από ποτέ, η δυνατότητα της Veritas να εστιάζει στη “συνολική εικόνα”, εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις θα παραμένουν λειτουργικές, παρά τις όποιες δυσκολίες και κινδύνους σχετίζονται με την εν εξελίξει επανάσταση του cloud computing.

 

– Δεν είναι όλα τα δεδομένα ισάξια: Ένα εταιρικό βίντεο δεν έχει ίδια αξία με τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, η επένδυση σε SLAs εφαρμογών backup & recovery θα πρέπει να είναι σχετική με την αξία των δεδομένων. Μελέτες του Harvard Business School, δείχνουν ότι οι εταιρείες που αξιοποιούν πραγματικά τις πληροφορίες που συλλέγουν, μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα κατά 5% και την αποδοτικότητά τους κατά 6% περίπου. Η κατανόηση και η αξιοποίηση του σκεπτικού αυτού αυξάνει την αποτελεσματικότητα και συμβάλει στη γρήγορη απόσβεση του κόστους.

 

Καθώς ο “κόσμος των δεδομένων” μεταβάλλεται, εταιρείες και οργανισμοί έχουν την ευκαιρία να κινηθούν ταχύτερα, εξυπνότερα και με μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αξιοποιώντας τη σωστή πρόσβαση στις πληροφορίες. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνουν την ευθύνη απέναντι στους πελάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους τους, να διατηρήσουν την πλήρη λειτουργικότητα της επιχείρησής τους, να προστατεύουν τα δεδομένα τους και να μειώσουν τυχόν άσκοπα έξοδα.

 

Η Veritas είναι ένας αξιόπιστος, στρατηγικός συνεργάτης για ένα ευρύ φάσμα πελατών, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες με υπεύθυνο τρόπο. Στους πελάτες της συγκαταλέγεται μεγάλος αριθμός βιομηχανιών και κυβερνητικών οργανισμών σε όλον τον κόσμο. Με αυτά τα δεδομένα -αν και ήδη έχει μεγάλο έργο να επιδείξει- θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κάποιον τρόπο μόλις τώρα ξεκινά!

 

Με την επερχόμενη απόσχιση από την μητρική Symantec, πρόκειται να αποκτήσει μια ανεξάρτητη εταιρική οντότητα εντός του τρέχοντος έτους. Εστιάζοντας πλήρως στους πελάτες της και στην αγορά διαχείρισης πληροφοριών, είναι έτοιμη να επιστρατεύσει περισσότερες καινοτομίες για να βοηθήσει όσους την έχουν εμπιστευτεί, να κερδίσουν αξία από τα δεδομένα τους.