Σε δημόσια διαβούλευση για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων στην Ευρώπη για τις e-αγορές έως τις 29 Ιουλίου προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

EETTΗ ΕΕΤΤ, με στόχο την προώθηση ζητημάτων της ευρωπαϊκής ταχυδρομικής αγοράς, ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων, που αφορούν αγορές μέσω διαδικτύου στην ΕΕ, έως τις 29 Ιουλίου 2015.
Ειδικότερα, η διαβούλευση αφορά τις αποστολές πακέτων και δεμάτων από μια επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή–ιδιώτη (B2C) και απευθύνεται σε:

 

– Επιχειρήσεις λιανικής με ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) ή/και φυσικό κατάστημα
Καταναλωτές
– Δημόσιους φορείς (π.χ. δημόσιες ή ανεξάρτητες αρχές, εμπορικά επιμελητήρια, ενώσεις καταναλωτών, ΜΚΟ, ερευνητικά ιδρύματα, συνδικαλιστικοί φορείς κ.ά.)
– Φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης (ταχυδρομικές επιχειρήσεις και εταιρίες ταχυμεταφορών, διαμεσολαβητές παράδοσης, εταιρίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας)

 

Η δημόσια διαβούλευση διεξάγεται στο πλαίσιο της ραγδαίας αύξησης των διασυνοριακών υπηρεσιών παράδοσης λόγω της άνθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου και σύμφωνα με τους στόχους για την ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τα χαρακτηριστικά και το κόστος παράδοσης είναι μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων που απασχολούν τόσο τους καταναλωτές όσο και τους ηλεκτρονικούς εμπόρους.