Η APC προσθέτει στο ανοικτής αρχιτεκτονικής λογισμικό διαχείρισης φυσικής υποδομής data center, InfraStruXure Central, λειτουργίες διαχείρισης κόστους ενέργειας.

apcΗ APC by Schneider Electric, εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ισχύος και ψύξης για κρίσιμα φορτία, ανακοίνωσε την τελευταία έκδοση των εφαρμογών InfraStruXure® Central, Capacity Manager και Change Manager. Η νέας γενιάς σουίτα εφαρμογών διαχείρισης φυσικής υποδομής Data Center ( Data Center Physical Infrastructure – DCPI ) τώρα περιλαμβάνει ανοιχτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική που επιτρέπει την ενσωμάτωση των υπάρχοντων συστημάτων διαχείρισης IT και BMS. Επιπλέον, η καταγραφή του κόστους της ενέργειας, η προσομοίωση σεναρίων και η αυξημένη επικοινωνία, ανεξαρτήτος κατασκευαστή, παρέχουν νέες δυνατότητες στην διαχείριση ενέργειας των data center, ικανοποιώντας την απαίτηση για υψηλότερη πυκνότητα και δυναμικά εξελλισόμενα data center.


Η ενσωμάτωση του DCPI Management Suite σε υπάρχοντα συστήματα διαχείρησης εξοπλισμού IT και δικτύων επιτυγχάνεται μέσω του ανοιχτού Web Services Application Programming Interface (API), που επιτρέπει την αποστολή δεδομένων και συμβάντων, προσφέροντας έτσι την ικανότητα να συμπεριλάβουν και να απεικονήσουν δεδομένα και ειδοποιήσεις των συσκευών που διαχειρίζετ