Η APC προσθέτει στο ανοικτής αρχιτεκτονικής λογισμικό διαχείρισης φυσικής υποδομής data center, InfraStruXure Central, λειτουργίες διαχείρισης κόστους ενέργειας.

apcΗ APC by Schneider Electric, εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ισχύος και ψύξης για κρίσιμα φορτία, ανακοίνωσε την τελευταία έκδοση των εφαρμογών InfraStruXure® Central, Capacity Manager και Change Manager. Η νέας γενιάς σουίτα εφαρμογών διαχείρισης φυσικής υποδομής Data Center ( Data Center Physical Infrastructure – DCPI ) τώρα περιλαμβάνει ανοιχτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική που επιτρέπει την ενσωμάτωση των υπάρχοντων συστημάτων διαχείρισης IT και BMS. Επιπλέον, η καταγραφή του κόστους της ενέργειας, η προσομοίωση σεναρίων και η αυξημένη επικοινωνία, ανεξαρτήτος κατασκευαστή, παρέχουν νέες δυνατότητες στην διαχείριση ενέργειας των data center, ικανοποιώντας την απαίτηση για υψηλότερη πυκνότητα και δυναμικά εξελλισόμενα data center.


Η ενσωμάτωση του DCPI Management Suite σε υπάρχοντα συστήματα διαχείρησης εξοπλισμού IT και δικτύων επιτυγχάνεται μέσω του ανοιχτού Web Services Application Programming Interface (API), που επιτρέπει την αποστολή δεδομένων και συμβάντων, προσφέροντας έτσι την ικανότητα να συμπεριλάβουν και να απεικονήσουν δεδομένα και ειδοποιήσεις των συσκευών που διαχειρίζεται το InfraStruXure Central στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη.


«Η ικανότητα συλλογής και απεικόνησης δεδομένων, συστήματων διαχείρισης κτιρίων και εξοπλισμού IT, διαφορετικών προμηθευτών σε μία κεντρική επιφάνεια εργασίας, είναι σημαντική για την διατήρηση της διαθεσιμότητας και για την μεγιστοποίηση της αποδοσης της καταναλισκόμενης ενέργειας», δήλωσε ο John DiPippo, senior Vice President, Data Center Solutions, Services and Software της APC. «Οι λειτουργίες που προστέθηκαν στο λογισμικό DCPI Management Suite της APC δημιουργούν μία κεντρική αποθήκη σημαντικών πληροφοριών και προηγμένων δυνατοτήτων προσομοίωσης, βοηθώντας έτσι τους πελάτες να αλλάξουν και να αναπτυχθούν για να ανταποκριθούν στις επιχειρηματικές τους ανάγκες».


Η δυνατότητα του InfraStruXure Central, αποστολής δεδομένων μέσω Modbus TCP, προσφέρει μία τυποποιημένη μέθοδο που επιτρέπει την απεικόνηση δεδομένων, συμβάντων και συναγερμών που αφορούν την ισχύ την ψύξη και τον περιβάλλοντα χωρο, στο επίπεδο του Rack σε συστήματα διαχείρησης κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των Andover Continuum και TAC Vista της Schneider Electric. Η ενσωμάτωση των πληροφοριών της «καρδιάς» του Data Center στα συστήματα διαχείρησης κτιρίου προσφέρει τη δυνατότητα συσχέτισης της φυσικής υποδομής του data center με τα συστήματα υποστήριξης του κτιρίου. Η τελευταία έκδοση του InfraStruXure Central προσφέρει επίσης στον χειριστή του data center την δυνατότητα να δημιουργήσει, να αποθηκεύσει αλλά και να προωθήσει μαζικά διαμόρφωσεις παρόμοιων συσκευών APC μέσω μίας κάρτας διαχείρισης δικτύου.


Η αύξηση του κόστους της ενέργειας επιβάλλει την εφαρμογή περιεκτικής και ευφυούς διαχείρισης φυσικής υποδομής, ώστε οι χειριστές των data center να έχουν στην διάθεση τους όλες τις κρίσιμες πληροφορίες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τη λειτουργία της φυσικής τους υποδομής. Η αύξηση των ενεργειακών απαιτήσεων οδηγεί στην ανάγκη ύπαρξης μιας μεθοδου που θα υπολογίζει και θα δίνει αναφορά σχετικά με την αποδοτική χρήση της ενέργειας, επιτρέποντας ακόμα την κατανομή των ενεργειακών δαπάνων σε διαφορετικά τμήματα μέσα στην ίδια επιχείρηση ή σε πελάτες που φιλοξενούνται μέσα στην ίδια εγκατάσταση.. Ο Capacity Manager, τώρα προσφέρει την δυνατότητα παραγωγής αναφορών διαχείρισης δαπάνης ενέργειας βασισμένη στην καταναλώση kWh, που επιτρέπει την εποπτεία της χρήσης της ενέργειας μίας συγκεκριμένης ομάδας εξοπλισμού.


Ακόμα η δυνατότητες του Capacity Manager έχουν επεκταθεί στην δημιουργία μοντέλων υποδαπέδιας ψύξης και υπολογισμού της ροής του αέρα τόσο της περιμετρικής ψύξης όσο και της InRow®, αναδυκνείοντας προβλήματα ψύξης που μπορεί να οδηγήσουν σε θερμά σημεία, σε μειωμένη διαθεσιμότητα και εγκλοβισμό των πραγματικών δυνατοτήτων. Επιπλέον παράμετροι όπως τα όρια του βάρους, οι διαθέσιμες θύρες δικτύου, και παροχής ενέργειας, λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να συσταθούν οι καλύτερες θεσεις τοποθέτησης νέου εξοπλισμού ή για την παραγωγή αναφορών σχετικά με την διαθεσιμότητα χώρου στα rack.


Το λογισμικό InfraStruXure Central διατίθεται ως εφαρμογή για server και είναι διαθέσιμο σε τρεις κατηγορίες: τιμή, αξία και απόδοση. Καθε μία έχει την δυνατότητα αυξανόμενης εξελιξιμότητα. Όλες οι εφαρμογές διαθέτουν ενσωματωμένα την νέα κλάση λογισμικού διαχείρισης data center, που περιλαμβάνει τον Change Manager, τον Capacity Manager, και Surveillance modules, καθώς και επικοινωνία ModBus TCP, όλα ενεργοποιημένα με licence keys. Η APC προσφέρει ακόμα πλήρης υπηρεσίες για την υποστήριξη των πελατών, που περιλαμβάνουν εγκατάσταση, ανάπτυξη, παραμετροποίηση και την παροχή συμβουλών. Διαθέτει ακόμα εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.


Η Version 5.1 του InfraStruXure Central, του Change Manager και του Capacity Manager θα είναι διαθέσιμη παγκόσμια από τις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2009. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το InfraStruXure Central, τον Change Manager και τον Capacity Manager είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.apc.com .