Η GLOBO Technologies ανέλαβε το σχεδιασμό και την υποστήριξη της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου e-συστήματος προβολής των Ολυμπιακών αγώνων.

GLOBO__LOGOΗ Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) ανέθεσε στη GLOBO Technologies – μετά από διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού – τη μελέτη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη της λειτουργίας ενός Ολοκληρωμένου Διαδικτυακού Συστήματος Προβολής Ολυμπιακών Αγώνων.

 

Σκοπός του έργου, που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το ΕΣΠΑ, είναι να αναδειχθεί στο μέγιστο βαθμό η πολιτιστική κληρονομιά που σχετίζεται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και παράλληλα να προστεθεί μια νέα, ολοκληρωμένη σειρά καινοτόμων υπηρεσιών προώθησης των Ολυμπιακών Αγώνων ως πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος. Μέσω εξειδικευμένου Υποσυστήματος Διαδραστικής Επικοινωνίας θα διευκολύνεται η καλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία με πολίτες και φορείς, καθώς θα δίνεται στον επισκέπτη – εγγεγραμμένο χρήστη η δυνατότητα να εμπλουτίσει ο ίδιος το πολιτιστικό περιεχόμενο της πύλης. Παράλληλα η αυτοματοποίηση των διαδικασιών θα διευκολύνει την οργάνωση και διαχείριση των εκδηλώσεων προώθησης των Ολυμπιακών Αγώνων και του αθλητισμού.

 

Αξιοποιώντας τα σημαντικά αποθέματα-τεκμήρια που διαθέτει η Ε.Ο.Ε., οι συνεργαζόμενοι με αυτή φορείς, καθώς και ανεξάρτητοι συλλέκτες, η νέα πολιτιστική πύλη που θα δημιουργηθεί θα δώσει προστιθέμενη αξία στην πολιτιστική διαπαιδαγώγηση και επιμόρφωση, προσφέροντας σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο πρόσβαση σε ένα πολιτιστικό θησαυρό μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαδικτυακής επίσκεψης.

 

Για την ανάπτυξη της πύλης η GLOBO Technologies θα προχωρήσει στην προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού υποδομής και έτοιμου λογισμικού, την εγκατάσταση και φιλοξενία του διαδικτυακού συστήματος σε αρχιτεκτονική νέφους (Cloud Computing) σε κέντρο δεδομένων (Data Center), μεριμνώντας παράλληλα για την ενοποίηση και ολοκλήρωση των επιμέρους υποσυστημάτων.

 

Για την υλοποίηση θα αξιοποιηθούν καινοτόμες τεχνολογίες ψηφιακής απεικόνισης και αναπαράστασης, όπως πανοραμικές φωτογραφίες, τρισδιάστατες εικονικές αναπαραστάσεις, διαδραστική πλοήγηση μνημείων (εσωτερική και εξωτερική). Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει η εταιρεία περιλαμβάνουν επίσης την ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού, τη συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση κειμένων που θα ντύσουν το προβαλλόμενο υλικό, καθώς και την εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών της Ε.Ο.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και υποστήριξη της πύλης.