Ενίσχυση της εξωστρέφειας και βελτίωση των μεγεθών το 2014 για την Profile, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα της περσινής χρονιάς ανέδειξαν σημαντική αύξηση κατά 36,4% στα κέρδη ανά μετοχή.

profile logo 2012Η επέκταση του ομίλου PROFILE, εντός και εκτός συνόρων, με νέα έργα, διεθνείς αναγνωρίσεις και προηγμένες λύσεις, οδήγησε σε ενίσχυση των βασικών μεγεθών του και κατά το 2014.

 

Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε άνοδο της τάξεως του 3,7% διαμορφούμενος στα €9,65 εκατ. από €9,31 εκατ. το 2013. Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) εμφάνισαν αύξηση της τάξεως του 2,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, διαμορφούμενα σε €2,88 εκατ. από €2,80 εκατ. το 2013, συνέπεια της επιτυχούς προώθησης προϊόντων ιδίας ανάπτυξης, της διατήρησης του περιθωρίου του μεικτού κέρδους στα επίπεδα του 41% και του εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους.

 

Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBITDA) διατηρήθηκε στα επίπεδα του 30% και το 2014. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σημαντικά κατά 49,6%, σε €971 χιλ., από €649 χιλ. το 2013 και τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στις €881 χιλ. από €647 χιλ. το προηγούμενο έτος.

 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,0749, αυξημένα κατά 36,4% έναντι του 2013. O όμιλος παρουσιάζει θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές και επαρκή διαθέσιμα και ισοδύναμα, ενώ ο δανεισμός διαμορφώθηκε στα €3,3 εκατ. στο τέλος του 2014, έναντι €3,2 εκατ. το 2013.
Επιπροσθέτως, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε €15,7 εκατ., έναντι €15,1 εκατ. το 2013. Έτσι, ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,78x το 2014, ενώ ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 1,55x, έναντι 1,53x το 2013, αναδεικνύοντας την οικονομική ευρωστία του ομίλου, καθώς και τη χρηματοοικονομική του δυνατότητα να προβεί σε νέες επενδύσεις στοχεύοντας σε περαιτέρω ανάπτυξη. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €7,63 εκατ. ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα €2,15 εκατ. και τα κέρδη μετά φόρων σε €446 χιλ. για το 2014.

 

Παρά την επιβράδυνση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας κατά το 4ο τρίμηνο του 2014, ο όμιλος ενίσχυσε τη θέση του στις βασικές αγορές του εξωτερικού. Είναι ενδεικτικό ότι τη χρονιά που πέρασε ο όμιλος παρουσίασε τις νέες αναβαθμισμένες εκδόσεις των λύσεων IMSplus & Mobius, προσφέροντας μεγαλύτερη και προηγμένη λειτουργικότητα στον κλάδο της διαχείρισης επενδύσεων, ενώ σημαντικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή επέλεξαν τις λύσεις του για εξειδικευμένη διαχείριση επενδύσεων και τραπεζικές εργασίες.

 

Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε η επάνδρωση των γραφείων του με έμπειρο προσωπικό για μεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές, κι ενισχύθηκαν οι συνεργασίες με 15 επιπλέον αντιπροσώπους. Σημειώνεται ότι ο όμιλος επέτυχε το 2014 μια σειρά διεθνών διακρίσεων και βραβείων, όπως τα πρόσφατα από τα Hedge Funds awards -με τη διάκριση «Best Technology Solutions for Portfolio Management» και από την CityWealth ως «Technology Vendor of the Year».

 

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της PROFILE στο εξωτερικό πλαισιώθηκε από τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκδηλώσεις για τον κλάδο, όπως η πρόσφατη διοργάνωση για τον τομέα του Alternative Banking στην Αγγλία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις κανονιστικές αρχές και τις αναδυόμενες εταιρείες της χώρας, καθώς και η ενεργή υποστήριξη των διεθνών συνεδρίων Lendit και AltFi για τον τομέα του Alternative Finance.

 

Δεδομένων των υφιστάμενων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και της χρηματοοικονομικής υγείας του ομίλου, η διοίκηση της PROFILE, είναι αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων της, που αφορούν περαιτέρω αύξηση των μεγεθών, μέσω νέων επενδύσεων και ενίσχυσης της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές.