Οι θυγατρικές της ΣΑΝΥΟ Ελλάς, Arcadia ΑΕΒΕ και Arcadia Audiovisual AE αποφάσισαν την άμεση παύση της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής.

sanyoΗ ΣΑΝΥΟ Ελλάς Συμμετοχική ΑΕΒΕ γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών της εταιριών Arcadia ΑΕΒΕ (ποσοστό συμμετοχής 81%) και Arcadia Audiovisual AE (ποσοστό συμμετοχής 87%) αποφάσισαν σε συνεδρίασή τους στις 19.02.2009, την άμεση παύση της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής καθώς της σχετιζόμενης με αυτή εμπορίας.

Η απόφαση αυτή αποτελεί στρατηγική επιλογή της Διοίκησης της μητρικής Εταιρίας η οποία κρίθηκε απαραίτητη δεδομένης της συνέχισης των ζημιογόνων δραστηριοτήτων τους, μετά και από την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μείωσης λειτουργικού κόστους των παραγωγικών μονάδων, που σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα δύσκολες τρέχουσες διεθνείς οικονομικές συγκυρίες, θα οδηγούσαν σε αύξηση δανειακών υποχρεώσεων με ταυτόχρονη, επιπρόσθετη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών και του Ομίλου.

Η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, η απεμπλοκή από ζημιογόνες και μη παραγωγικές δραστηριότητες και η ορθολογικότερη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων και του κεφαλαίου κίνησης αποτελούν τις προτεραιότητες της Διοίκησης.

Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών συνθηκών ενώ παράλληλα αποτελούν την βάση για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης.

Βασική επιδίωξη της εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που δύναται να αποφέρουν ικανοποιητική απόδοση κεφαλαίου και θα εξασφαλίσουν υγιή μελλοντική ανάπτυξη με διαχρονικό χαρακτήρα.