Στρατηγική επένδυση της ATCOM στον τουριστικό τομέα με την ενσωμάτωση της Aboutourism Destination Consultants.


atcom logo 2014Η Atcom ανακοινώνει την ίδρυση νέου Business Unit, το οποίο δημιουργείται από την ενσωμάτωση της εταιρείας Aboutourism Destination Consultants, εταιρεία συμβούλων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, αναγνωρίζοντας την σημασία του τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχοντας ως κεντρικό στόχο τη διεύρυνση της δραστηριότητας της εταιρείας σε τομείς και αγορές στρατηγικής προτεραιότητας.


Στο πλαίσιο αυτό, η Aboutourism επανατοποθετείται στην Ελλάδα και στη διεθνή αγορά με την εταιρική ταυτότητα ‘Toposophy’ (www.toposophy.com) και μετατρέπεται από tourism consultancy σε Integrated Destination Marketing Agency, λειτουργώντας ως κάθετο Business Unit της Atcom, με επικεφαλής τον Μανώλη Ψαρρό.


Με την εξέλιξη αυτή η ATCOM αποκτά ευρύτερη αντίληψη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε όλους του τομείς ανάπτυξης, διαχείρισης και προώθησης του τουριστικού προϊόντος. Εντάσσοντας στο δυναμικό της το Toposophy, αναπτύσσει ένα διευρυμένο πλαίσιο υπηρεσιών για νέους και υφιστάμενους πελάτες (Fixed & Tailor-Made Solutions σε Online/Offline επίπεδο), ενώ αποκτά πρόσβαση σε νέες αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Από την άλλη μεριά, με την έναρξη της λειτουργίας του, το Toposophy εδραιώνει την ηγετική παρουσία της εταιρείας στην εκπόνηση και εφαρμογή στρατηγικών σχεδίων και στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών για το σύνολο των οργανισμών και επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα, τροφοδοτούμενο από την τεχνογνωσία και εμπειρία της Atcom.


Οι βασικές υπηρεσίες του Toposophy είναι:
– Η εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων και μελετών του τουριστικού τομέα
– Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τουριστικής προβολής σε web, social media, mobile και παραδοσιακά μέσα.
– Η οργάνωση και διεξαγωγή tourism events & workshops συμπεριλαμβανομένων travel trade events και press/fam trips


Από την ίδρυσή της η Aboutourism έχει δραστηριοποιηθεί επιτυχώς σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο και έχει συνεργαστεί κατά κύριο λόγο με τις επίσημες κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές (ΕΟΤ, Δήμος Αθηναίων, Slovenian Tourism Board, French Ministry of Tourism, Helsinki Region, Mexican Secretary of Tourism κα) για τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών και την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών, την ενίσχυση της τουριστικής οικονομίας των εκάστοτε προορισμών και την βιώσιμη αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε τόπου.