Το online περιβάλλον αλλάζει κάθε 3 μήνες τον τρόπο με τον οποίο ένα Brand μπορεί να επικοινωνήσει με τους καταναλωτές.


social networkingΕπίσης κάθε χρόνο διπλασιάζεται ο όγκος της παραγόμενης πληροφορίας online, με αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο δύσκολη αυτή η επικοινωνία από την πλευρά των διαφορών εταιριών και μαρκών. Ακόμα πιο απαιτητική είναι η αφομοίωση του περιεχομένου (content) από τους καταναλωτές.


Το δεύτερο workshop του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) της ΕΕΔΕ, με εισηγητή τον κ. Στέφανο Καράγκο, ιδρυτής της XPLAIN και θέμα «Πώς να διαχειριστείτε τις αλλαγές του Facebook και να παραμείνετε στην κορυφή» (How to Master the Facebook Changes and Stay on Top) πραγματοποιείται στις 4 Νοεμβρίου 2014. Θα εστιάσει στην πιο αποτελεσματική μεθοδολογία, με την οποία μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο του κόσμου και να βελτιώσει την απόδοση του brand, ενώ θα συμπεριληφθούν και οι βασικότεροι δείκτες απόδοσης.


Στο workshop θα δούμε στην πράξη μεθοδολογίες και τεχνικές οι οποίες βοηθούν κάθε στέλεχος του μάρκετινγκ να αποδίδει στο χαοτικό περιβάλλον του Facebook, μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα των ενεργειών του, μέσα από μια online στρατηγική – ανεξάρτητη των εκάστοτε αλλαγών. Παράλληλα θα παρουσιαστούν δοκιμασμένες πρακτικές που «δουλεύουν» στο περιβάλλον του Facebook.


Το Workshop αυτό θα εστιαστεί στις εξής ενότητες:
– Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο του Facebook.
– Τα θεμελιώδη στοιχεία που επηρεάζουν την επικοινωνία στο Facebook
– Πώς η διαφήμιση στο Facebook μπορεί να φέρει αποτελέσματα
– Το περιεχόμενο και η κατάλληλη στρατηγική για μεγιστοποίηση της απόδοσης ενός brand
– Τα πιο σημαντικά KPIs για ουσιαστικές μετρήσεις της απόδοσης
– Σημαντικά εργαλεία για Marketing Αutomation και Optimization


Χορηγοί είναι οι εταιρείες Viewmax και Conferience.


Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eede.gr/uploads/files/eim_mrk_workshop_041114.pdf


Σχετικά με τα Marketing Workshops του ΕΙΜ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) διοργανώνει από τον Ιούλιο του 2014 μιας σειρά workshops υψηλού επιπέδου, δωρεάν για τα μέλη του, τα οποία εστιάζονται σε σύγχρονα θέματα του μάρκετινγκ. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η προσφορά στα μέλη του ΕΙΜ ουσιαστικής και πρακτικής γνώσης καθώς και χρήσιμων «εργαλείων» για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του χώρου αυτού.


Τα workshops αυτά του ΕΙΜ πραγματοποιούνται κάθε τρίμηνο για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Οι ομιλητές είναι ειδικοί, εγνωσμένης αξίας ο καθένας στον τομέα του, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία και βαθειά γνώση του εκάστοτε θέματος. Η διαδραστικότητα και η έμφαση στην προσέγγιση καθημερινών marketing θεμάτων και πραγματικών προβλημάτων στο χώρο του marketing, προσδίδουν ιδιαίτερη αξία σε αυτά τα workshops.