Ποσοστό 22% δηλώνει ότι παρακολουθεί ταινίες μέσω Internet, ενώ το 23,2% ακούει ραδιόφωνο ή παρακολουθεί τηλεόραση μέσω Διαδικτύου.

Γράφει ο Μάκης Ζώτος
internetΔιαφορετικός από τον σημερινό θα είναι ο κόσμος των σημερινών εφήβων σε μόλις δέκα χρόνια από σήμερα, σε ότι αφορά τις επιχειρηματικές και άλλες δραστηριότητες στη χώρα μας.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από πρόσφατη έρευνα της Γενικής Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος με αντικείμενο τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα νοικοκυριά, για το έτος 2008, η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 5.045 ιδιωτικών νοικοκυριών σε ολόκληρη τη χώρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 12 – 15 ετών που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008 ανέρχεται στο 84,9% και το ποσοστό των παιδιών της ίδιας ηλικίας που έκαναν οποτεδήποτε χρήση του διαδικτύου στο 88,1%.
Στο ίδιο διάστημα, το ποσοστό των παιδιών που έκαναν τακτική χρήση (κάθε ημέρα ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) ηλεκτρονικού υπολογιστή ανέρχεται στο 88,2% και το αντίστοιχο ποσοστό των παιδιών που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο ανέρχεται στο 71,7%. Η πλειοψηφία των παιδιών που κατά το Α΄ τρίμηνο του 2008 χρησιμοποίησαν Η/Υ ή το διαδίκτυο έκανε χρήση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά όχι κάθε ημέρα, σε ποσοστό 53,8% και 48,9% αντίστοιχα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η πλειοψηφία των παιδιών που κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008 χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το διαδίκτυο έκανε χρήση από το χώρο εκπαίδευσης και από την κατοικία. Αν και πρόκειται για παιδιά μικρής ηλικίας, τα ποσοστά πρόσβασης από άλλους χώρους, δηλαδή internet cafe, δημόσιες βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς – αθλητικούς ομίλους κλπ., είναι υψηλά και ανέρχονται στο 23,5% για χρήση Η/Υ και στο 28,3% για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όσον αφορά στο φύλο των παιδιών που επισκέπτονται τα Internet cafe, το 68,3% είναι αγόρια και μόνο το 31,7% κορίτσια.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της έρευνας που δείχνουν ότι το 29,3% των παιδιών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για προηγμένες υπηρεσίες, δηλαδή, για επικοινωνία με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Στην πλειοψηφία τους (48,7%) τα παιδιά χρησιμοποιούν για ψυχαγωγία το «κατέβασμα» ή την ακρόαση μουσικής. Ενα ποσοστό της τάξεως του 22% δηλώνει ότι παρακολουθεί ταινίες μέσω Internet, ενώ ένα 23,2% ακούει ραδιόφωνο ή παρακολουθεί τηλεόραση μέσω Διαδικτύου. Αν και σχετικά μικρό το ποσοστό αυτό, εν τούτοις είναι ενδεικτικό της τάσης που επικρατεί, δηλαδή οι υπηρεσίες περιεχομένου, όπως τηλεόραση και ραδιόφωνο να περάσουν σταδιακά στο Internet, δημιουργώντας νέες καταναλωτικές συνήθειες και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και συσχετισμούς.
Σε ότι αφορά τη χρήση κινητού τηλεφώνου, το ποσοστό στα παιδιά ηλικίας 12-15 ετών ανέρχεται στο 86,5%, χωρίς να υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων (49,7% αγόρια και 50,3% κορίτσια). Αυτό σημαίνει ότι 9 στα 10 νεαρά παιδιά ηλικίας 12 – 15 ετών κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου. Ειδικότερα, καθημερινή χρήση κινητού τηλεφώνου κάνει το 88,9% των παιδιών και από αυτά το 56,5% ομιλεί 1 – 5 λεπτά ημερησίως. Το κινητό τηλέφωνο, εκτός από κύριο μέσο επικοινωνίας, χρησιμοποιείται και για άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψυχαγωγία, όπως η αποστολή ή το «φόρτωμα» φωτογραφιών ή video clips, η λήψη και η αναζήτηση πληροφοριών, το «διάβασμα» ηλεκτρονικών μηνυμάτων, το «κατέβασμα» ή η παρακολούθηση τηλεόρασης ή video κλπ.
Ως κυριότερη δραστηριότητα των παιδιών μέσω κινητού τηλεφώνου αναφέρθηκε η αποστολή φωτογραφιών ή video clips με ποσοστό 62,3%, ενώ με πολύ χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται οι υπόλοιπες δραστηριότητες, όπως το «φόρτωμα» φωτογραφιών 8,5% και η αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο 3,4%.
Σημειώνεται ότι η χρήση υπολογιστή, Διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου είναι σχεδόν καθολική για όλη την Ελλάδα στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, αφού και στα τέσσερα γεωγραφικά διαμερίσματα της έρευνας (Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, Αττική, Νησιά Αιγίου – Κρήτη) παρατηρούνται υψηλά ποσοστά, με υψηλότερα αυτά της Αττικής (96,8% για χρήση Η/Υ, 87,6% για Διαδίκτυο και 87,6% για κινητή τηλεφωνία) και χαμηλότερα για τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών της Βόρειας Ελλάδα (93,8%), και για το Διαδίκτυο και τη χρήση κινητής τηλεφωνίας των Νησιών Αιγαίου και Κρήτης (80,7% και 79%, αντίστοιχα).