Η Cisco ανακοίνωσε ότι παρουσιάζει το πρώτο Threat-Focused Next-Generation Firewall που εστιάζει στις προηγμένες απειλές των εταιρειών.


cisco logo correctΜε την παρουσίαση του πρώτου firewall επόμενης γενιάς στο χώρο που εστιάζει στις απειλές (NGFW), η Cisco αλλάζει τον τρόπο προστασίας των εταιρειών από τις προηγμένες απειλές. Για την αυτόματη εκτίμηση των απειλών, το συσχετισμό της πληροφόρησης και τη βελτιστοποιημένη προστασία κάθε δικτύου απαιτούνται πλήρεις δυνατότητες εντοπισμού (context awareness) και ενισχυμένος έλεγχος, και αυτό ακριβώς προσφέρει το Cisco ASA with Firepower. Ολοκληρωμένη προστασία από απειλές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια επίθεση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του συνδυασμού του Next Generation Firewall ASA της σειράς 5500-X, με τα κορυφαία στο χώρο συστήματα νέας γενιάς για την πρόληψη των εισβολών (NGIPS) και την προηγμένη προστασία από κακόβουλο λογισμικό (Advanced Malware Protection) της Sourcefire®.


Το Cisco ASA με υπηρεσίες FirePOWER είναι ένα NGFW το οποίο προσαρμόζεται στην εκάστοτε υποδομή και εστιάζει στις απειλές, παρέχοντας εξαιρετική προστασία σε πολλά επίπεδα. Πρόκειται να βελτιώσει και να επεκτείνει την προστασία που πρόσφεραν οι παλαιότερης τεχνολογίας λύσεις NGFW, οι οποίες δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν εξελιγμένες επιθέσεις και επιθέσεις τύπου “ώρα μηδέν” (zero-hour).


Βασικά χαρακτηριστικά
Βασίζεται στην ορατότητα προσφέροντας πλήρη δυνατότητα εντοπισμού της εσωτερικής υποδομής του πελάτη, το οποίο πρέπει να προστατευτεί, ανακαλύπτοντας τους χρήστες, τους servers, τα λειτουργικά συστήματα, τις δικτυακές συσκευές, τις κινητές συσκευές, εφαρμογές, επικοινωνίες μεταξύ εικονικών μηχανημάτων, vulnerabilities, απειλές, URLs και άλλα καίρια στοιχεία τηλεμετρίας. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία και λεπτομερείς αναφορές για τα «ευρήματα» όσον αφορά τα συστήματα που αποκαλύπτονται, ύποπτες εφαρμογές, απειλές (Impact Analysis) και δείκτες εισβολής (Indications Of Compromise) που τους προσφέρουν πλήρη ορατότητα και απόλυτη προστασία.


Εστιάζει στις απειλές. Συνδυάζει κορυφαία συστήματα NGIPS (Next Generation IPS) που προσφέρουν πλήρη προστασία έναντι γνωστών και εξελιγμένων απειλών, καθώς και AMP (Advanced Malware Protection) που προσφέρουν προστασία από επίμονες επιθέσεις και επιθέσεις τύπου “ώρα μηδέν” (zero-hour). Η προστασία από κάθε γνωστή και άγνωστη επίθεση είναι δυνατή μέσω των δυνατοτήτων εντοπισμού, αποκλεισμού, παρακολούθησης, ανάλυσης και αντιμετώπισης που προσφέρονται βάσει ενός συνδυασμού ανάλυσης big data, συνεχούς ανάλυσης και της σφαιρικής πληροφόρησης για την ασφάλεια (Collective Intelligence Ασφαλείας (CSI)) της Cisco.


Ταυτόχρονα είναι δυνατή, η αυτόματη προτεινόμενη πολιτική NGIPS που είναι προσαρμοσμένη στο εντοπισμό όλων των χαρακτηριστικών της υποδομής του πελάτη και επομένως προσαρμοσμένη στο περιβάλλον του πελάτη.


Προσαρμόζεται στην εκάστοτε πλατφόρμα. Οι δοκιμασμένες λειτουργίες firewall και ελέγχου εφαρμογών (application control) και URL filtering, οι κορυφαίες δυνατότητες των συστημάτων NGIPS (Next Generation IPS) και ο προηγμένος εντοπισμός και η αντιμετώπιση εισβολών (Advanced Malware Protection) είναι διαθέσιμες από μία μόνο συσκευή βάσει της λύσης Cisco ASA με τις υπηρεσίες FirePOWER. Πλέον οι εταιρείες μπορούν να προστατεύονται καλύτερα ενώ παράλληλα μειώνουν τα λειτουργικά έξοδα και το βαθμό περιπλοκότητας κι όλα αυτά χάρη στην ενσωμάτωση που προσφέρει η λύση της Cisco. Απαιτείται η ανάπτυξη και η διαχείριση λιγότερων συσκευών επιφορτισμένων με την ασφάλεια του δικτύου ενώ προσφέρεται η δυνατότητα αδειοδότησης μέσω συνδρομής για εκτεταμένη λειτουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο η νέα αυτή λύση απλουστεύει την αρχιτεκτονική ασφάλειας κάθε εταιρείας και μειώνει τον αριθμό των απαιτούμενων συσκευών ασφαλείας παρέχοντας ταυτόχρονα εξελιγμένη προστασία από επίμονες επιθέσεις και επιθέσεις τύπου zero-day .


Η μεταβαλλόμενη επιχειρηματική πραγματικότητα και το πλαίσιο των διαρκώς μεταλλασσόμενων απειλών, ωθεί κάθε εταιρεία να ακολουθεί μια ολοκληρωμένη και εστιασμένη στις απειλές προσέγγιση για τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την επαναφορά από ένα πιθανό πρόβλημα ασφάλειας. Οι εταιρείες σήμερα απαιτούν μια λύση που προσφέρει ευρεία κάλυψη από κάθε είδους πιθανής επίθεσης. Η λύση αυτή πρέπει να προσαρμόζεται γρήγορα, να “μαθαίνει” από τις νέες μεθόδους επιθέσεων και να χρησιμοποιεί όλα αυτά τα στοιχεία για την προστασία της υποδομής της εταιρείας. Μια τέτοια λύση είναι μείζονος σημασίας δεδομένης της αυξανόμενης ανησυχίας που εκφράζεται από τις διοικήσεις των εταιρειών σχετικά με την απειλή απώλειας πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκάλυψης των στοιχείων και διάβρωσης της εμπιστοσύνης των πελατών. Η Cisco έρχεται να προσφέρει σε κάθε επιχείρηση μια λύση που τη βοηθά να αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες απειλές ασφάλειας που αυτή αντιμετωπίζει, είτε πρόκειται για προηγμένες απειλές είτε για επιθέσεις τύπου “ώρα μηδέν” (zero-hour). Η λύση Cisco ASA με τις υπηρεσίες FirePOWER παρέχει αυτήν την τόσο καίριας σημασίας ενσωματωμένη προστασία από απειλές.


Ο εντοπισμός προηγμένων, πολλαπλών απειλών και η βελτιωμένη και αυτοματοποιημένη απόκριση σε γνωστά και μη γνωστά προϊόντα κακόβουλου λογισμικού είναι πλέον πραγματικότητα χάρη στις κορυφαίες δυνατότητες ορατότητας και συνεχούς ανάλυσης που προσφέρει η λύση Cisco ASA με τις υπηρεσίες FirePOWER. Συνδυάζει ολοκληρωμένη προσαρμογή της απόκρισης σε κάθε απειλή και αυτόματες ενημερώσεις της πολιτικής εντοπισμού, ενώ προσφέρει επίσης εύχρηστους δείκτες εισβολής που συμβάλλουν στην ταχύτερη διερεύνηση και επιτυχή αντιμετώπιση των απειλών.


Ένα κορυφαίο επαγγελματικού τύπου Next Generation firewall, ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN), προηγμένη ομαδοποίηση και λεπτομερές επίπεδο εφαρμογών καθώς και έλεγχοι βάσει κινδύνων έρχονται να υποστηρίξουν όλες αυτές τις καινοτομίες και να προσφέρουν προσαρμοσμένες πολιτικές εντοπισμού απειλών για βέλτιστη ασφάλεια.


Επιπλέον, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τη λύση ασφάλειας στις δικές τους ανάγκες και να αντιμετωπίζουν ταχύτερα νέες ή συγκεκριμένες απειλές και εφαρμογές χάρη στην ενσωμάτωση λύσεων Snort, OpenAppID και ClamAV σε μια λύση ασφάλειας ανοικτού κώδικα.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λύση ASA της Cisco με τις υπηρεσίες FirePOWER επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cisco.com/go/asafps