Το VMAX3 αποτελεί θεμέλιο για τη δημιουργία υποδομών Hybrid Cloud, καθώς λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στα Private Clouds και παρόχους υπηρεσιών Public Cloud.


EMC_Logo_110713Το νέο EMC VMAX3 θέτει σε νέες βάσεις τα συστήματα enterprise storage, καθώς τα μετατρέπει σε μια ανοικτή πλατφόρμα enterprise data services.


Μειώνει το συνολικό κόστος χρήσης κατά 50% και αυξάνει τις επιδόσεις έως και 3X σε σχέση με τα συστήματα προηγούμενης γενιάς.


Το HYPERMAX OS – το πρώτο δείγμα σύγκλισης storage hypervisor και λειτουργικού συστήματος, ενσωματώνει υπηρεσίες υποδομών storage στο επίπεδο του array.


Η αρχιτεκτονική Dynamic Virtual Matrix δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να εκχωρούν δυναμικά τη διαθέσιμη επεξεργαστική ισχύ, ώστε να επιτυγχάνουν το επιθυμητό service level ανεξαρτήτως workload.
Η EMC προχώρησε στην εξαγορά της TwinStrata με στόχο να προσφέρει στους πελάτες πρόσβαση στο public cloud, ως ενσωματωμένο data service του VMAX3.


Το EMC ProtectPoint επιτρέπει direct backup σε συστήματα EMC Data Domain, αυξάνει την ταχύτητα του backup μέχρι 10Χ και εξαλείφει την ανάγκη για διατήρηση των παραδοσιακών υποδομών backup.