Η PROFILE παρουσίασε την τραπεζική πλατφόρμα FMS.next για Alternative Banking σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο, συγκεντρώνοντας κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου.


profile logo 2012Η εκδήλωση “Meeting the Competition Challenge with Alternative Banks and Banking Models” διοργανώθηκε από την PROFILE σε συνεργασία με τον τοπική εταιρεία συμβούλων Tusmor, ενώ συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές από τις ρυθμιστικές και κανονιστικές αρχές της χώρας, νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (banks, credit unions, building societies, crowdfunding εταιρείες) καθώς και πάροχοι των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Οι στοχευμένες παρουσιάσεις παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για το πώς οι εναλλακτικές μορφές τραπεζικών μοντέλων μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και πως αναμένεται να εξελιχτούν.


Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την εκδήλωση, είναι ότι οι εταιρείες του χώρου δίνουν μεγάλη έμφαση στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, με τη χρήση εργαλείων τεχνολογίας που να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις, αλλά και στην εκπαίδευση τους, ώστε να γνωρίζουν τις διαθέσιμες επιλογές που προσφέρει η εναλλακτική τραπεζική. Από την πλευρά τους, οι Αρχές υποστηρίζουν την εξέλιξη του χώρου παρέχοντας μείωση των «εμποδίων εισόδου», προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού.


Η παρουσίαση του FMS.next πραγματοποιήθηκε στο τέλος των τριών θεματικών ενοτήτων δίνοντας έμφαση στις δυναμικές λειτουργικότητες της πλατφόρμας με επίκεντρο τη νέα καινοτόμα λύση για Peer-to-Peer Lending. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ανακοινώθηκε επίσης ότι οι λύσεις που προσφέρει η πλατφόρμα επιλέχθηκαν ήδη από μια crowdfunding εταιρεία καθώς και μια νεοιδρυθείσα τράπεζα, για τη διαχείριση των εργασιών τους.


Το κύριο ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό της λύσης FMS.next P2P Lending, είναι ο βέλτιστος συνδυασμός μεταξύ εργαλείων τραπεζικής και επενδυτικής διαχείρισης, ο οποίος προκύπτει από την σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει σε αμφότερα τα αντικείμενα, ο Όμιλος PROFILE τα τελευταία χρόνια. Η λύση προσφέρει ευελιξία και στιβαρότητα επιτρέποντας άμεση κάλυψη των εξειδικευμένων υψηλών απαιτήσεων των αντίστοιχων εταιρειών.


Ειδικότερα, η λύση FMS.next P2P Lending παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιόπιστη παρακολούθηση των τραπεζικών διαδικασιών σε ένα εύχρηστο και μοντέρνο περιβάλλον εργασίας. Η προηγμένη μηχανή ροής εργασιών (workflow engine) αυτοματοποιεί τις διαδικασίες με λεπτομερή έλεγχο για πιστοληπτική έναρξη, ικανότητα, διαχείριση κινδύνου και επεξεργασία δανείων. Παράλληλα, προσφέρει ευέλικτες εφαρμογές για επενδυτική διαχείριση, παρέχοντας εργαλεία για την πρωτογενή και δευτερογενή αγορά, καθώς και πλήρη ανάλυση της απόδοσης των.


Ως διεθνές προϊόν, η πλατφόρμα του FMS.next για το τομέα του Digital και Alternative Banking σε συνδυασμό με τη λύση P2P Lending παρέχει πλήρη συμμόρφωση με το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο, ενώ ενδυναμώνει την παραγωγικότητα μέσω των λειτουργιών «Straight Through Processing». Eπιπλέον, ανταποκρίνεται εύκολα και άμεσα σε μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες που προκύπτουν από τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, λόγω της μοντέρνας και ανοιχτής αρχιτεκτονικής του.