Τα υπάρχοντα συστήματα πλοήγησης στο επίπεδο του απλού καταναλωτή λειτουργούν αρκετά καλά ως προς τη γενική χρήση παρά τα πολλά πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.


ginsecΤα πιο συνηθισμένα από αυτά στην πλοήγηση των οχημάτων είναι ο Χρόνος έως τον Πρώτο Εντοπισμό (Time to First Fix), η κακή ή καθόλου διαθεσιμότητα (σε σήραγγες ή πυκνοκατοικημένες πόλεις), η αργή δυναμική και η μικρή ακρίβεια (αρκετά για να προσπεραστεί μία έξοδος στον αυτοκινητόδρομο). Aυτά τα προβλήματα μπορεί να είναι απλά ενοχλητικά για έναν περιστασιακό χρήστη, όμως κρίσιμα για επαγγελματίες, ειδικά αν λειτουργούν υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, κτλ). Πολύ περισσότερο είναι κρίσιμα για τα νέου τύπου μη επανδρωμένα οχήματα που έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε εμπορικές (μη στρατιωτικές) εφαρμογές.


Τα προβλήματα αυτά έρχεται να επιλύσει το έργο GINSEC (Enhanced GNSS-BF-INS Solution for Un-manned Vehicle Control) που συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας (FP7) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος πλοήγησης χαμηλού κόστους που ταυτόχρονα θα έχει μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρησιμοποιηθεί για την πλοήγηση μη επανδρωμένων οχημάτων και ως επί το πλείστον μη επανδρωμένων πτητικών μέσων (UAV- drones).


Αυτό θα επιτευχθεί με τη χρήση διαφόρων αισθητήρων και τη σύντηξη δεδομένων (data fusion). Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της λύσης είναι τα ακόλουθα:
– Χαμηλού κόστους αδρανειακοί αισθητήρες ώστε να βελτιωθεί η πλοήγηση (Inertial Navigation System)
– Πολλαπλοί δέκτες εκτίμησης θέσης (GPS, GLONASS, GALILEO)
– Συστοιχίες κεραιών ώστε να επιτευχθεί εκτίμηση της πορείας (heading) και ταυτόχρονα να μετριαστεί το φαινόμενο της διάδοσης πολλαπλών διαδροµών (multipath propagation)
– Πλοήγηση με τη βοήθεια χάρτη (map assisted navigation)


Στο έργο, που έχει διάρκεια δύο ετών, συμμετέχουν εταιρείες και Ερευνητικά Ινστιτούτα από την Ελλάδα (Mobics), την Ελβετία (Eclexys, Saphyrion), την Ιταλία (Laser Navigation, INAF), την Ισπανία (Institut de Geomatica) και την Πορτογαλία (Brightcom).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://ginsec.eclexys.com/.