Έπειτα από την ανακοίνωση αριθμού νέων επενδύσεων το Jeremie Openfund II απευθύνει νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.


openfund_logoΟι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες καλούνται να αποστείλουν καινοτόμες ιδέες για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής που στοχεύουν στις διεθνείς αγορές. Για το πρόγραμμα επένδυσης αρχικού σταδίου (pre-seed) καλούνται να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα υποβολής (http://theopenfund.com/apply/build-a-product) έως και την 20η Μαίου, ενώ πιο ώριμες εταιρείες που διαθέτουν ένα ώριμο προϊόν και επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους (seed) μπορούν να αποστείλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια οποτεδήποτε στο http://theopenfund.com/apply/build-a-business.


Το Jeremie Openfund II θα υποστηρίξει τις επιλεχθείσες προτάσεις με αρχική χρηματοδότηση (ενδεικτικά από €50.000-100.000) και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας και την ανάπτυξή της στη διεθνή αγορά.


15 μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου λειτουργίας του το fund, έχει ήδη ηγηθεί 9 επενδύσεων συνολικού ύψους €3εκ , ενώ 3 ακόμα πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα.


Οι επιχειρήσεις αυτές μεταξύ άλλων προσφέρουν αριθμό νέων θέσεων εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι να εργαστούν σε νέες και δυναμικές startups μπορούν να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους στο www.theopenfund.com/jobs.


Περισσότερες πληροφορίες για το Jeremie Openfund II και τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του υπάρχουν διαθέσιμες στον σχετικό σύνδεσμο www.theopenfund.com/portfolio.