Η Hellas Online ανακοινώνει την παραίτηση του Αντωνίου Ι. Κεραστάρη από του αξιώματος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.


HOL logo 2010Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
– Δημήτριος Χρ. Κλώνης, Πρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος
– Γεώργιος Αρ. Άννινος, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος
– Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
– Αντώνιος Ι. Κεραστάρης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
– Ελευθερία Ι.Βασιλάκη, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
– Γλαύκος Π.Περσιάνης, Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό μέλος
– Νικόλαος Ευαγ.Βλαχόπουλος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
– Ιωάννης Εμ. Καλλέργης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος