Η PROFILE επιλέχθηκε από την CREDINS Bank, σημαντικό τραπεζικό οργανισμό στην ΝΑ Ευρώπη, για την εγκατάσταση της λύσης FMS.next Collections & Debt Recovery που παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση.


profile logo 2012Η CREDINS Bank, ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος τραπεζικός οργανισμός, επέλεξε τη λύση της PROFILE, μετά από διεθνή διαγωνισμό, λόγω της πλούσιας λειτουργικότητας και ευελιξίας που προσφέρει. Η λύση FMS.next Collections & Debt Recovery θα επιτρέψει στην CREDINS Bank να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες ανάκτησης χρέους αποσκοπώντας στη μείωση των διαγραφών, τη βελτίωση των χρηματοροών και την ελαχιστοποίηση των προβλέψεων. Παράλληλα θα επιτρέψει στην τράπεζα τη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες της ενδυναμώνοντας τις προοπτικές προώθησης των προϊόντων της.


Η λύση FMS.next Collections είναι ιδιαίτερα εξελιγμένη τεχνολογικά και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τραπεζικούς οργανισμούς ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στην πολυπλοκότητα και το νομοθετικό πλαίσιο των απαιτήσεων του κλάδου. Διαθέτει προηγμένες διαδικασίες ροής εργασιών (workflow), οι οποίες εξασφαλίζουν απρόσκοπτο και ασφαλή συγχρονισμό με τα υφιστάμενα συστήματα της τράπεζας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των δανείων σε καθυστέρηση.