Η Intracom IT Services παρέδωσε έργο Θαλάσσιου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

intracom_servicesΗ Intracom IT Services ανακοίνωσε σήμερα την παράδοση έργου που αφορά στην ανάπτυξη του Θαλάσσιου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. Το έργο υλοποιήθηκε σε κοινοπραξία με τη Space Hellas και είχε συνολικό προϋπολογισμό €1.496.880. Η Intracom IT Services ήταν επικεφαλής της κοινοπραξίας και συμμετείχε με ποσοστό 50%.

Το αντικείμενο του έργου περιλάμβανε την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών μεθόδων για τη διαχείριση, επεξεργασία και διάθεση των θαλάσσιων γεωγραφικών πληροφοριών, με στόχο την ικανοποίηση και βέλτιστη εξυπηρέτηση αιτημάτων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, αλλά και των πολιτών, για την αναζήτηση και άντληση των ανωτέρω πληροφοριών, αρμοδιότητας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, μέσω διαδικτύου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμβασης, η Intracom IT Services ανέλαβε την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση τυποποιημένου λογισμικού εφαρμογών (RDBMS, ERP, GIS), την ανάπτυξη των λογισμικού εφαρμογών ενδοεπιχειρησιακής και διαδικτυακής πληροφόρησης, χαρτογραφικής αναζήτησης προϊόντων και ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop), την υλοποίηση της νέας πύλης (portal) της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και τέλος την ολοκλήρωση των συστημάτων υποδομής και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών.