Η ρουμανική κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να προχωρήσει στην πώληση του 45,99% που κατέχει στη Romtelecom, θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ, σύμφωνα με κυβερνητικές ανακοινώσεις.


romtelecomΠιο συγκεκριμένα, ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία αναφέρονται σε ανακοίνωση του υπουργείου της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ρουμανίας. Η πώληση θα ολοκληρωθεί μετά από την επιλογή του υπουργείο επενδυτικών τραπεζών και ενός νομικού συμβούλου.


Η εταιρεία το 2012 είχε κέρδη 312.633.865 λέι και έσοδα ύψους 2.728.800.306 λέι. Η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε 10 λέι (€2,26) ενώ το σύνολο της συμμετοχής του ρουμανικού δημοσίου σε 146.460.920 λέι.