Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, η ΕΕΤΤ αποφάσισε την απορρύθμιση της λιανικής αγοράς στη σταθερή τηλεφωνία για κλήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας.


father-day-phones_1Η απορρύθμιση θα ισχύει για οικιακούς και επιχειρηματικούς πελάτες. Το σχετικό Σχέδιο Μέτρων που κατέθεσε η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή, μετά και την ολοκλήρωση της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης, έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς σχόλια.


Ως αποτέλεσμα της ρυθμιστικής πολιτικής της ΕΕΤΤ, η λιανική αγορά κλήσεων στη σταθερή τηλεφωνία τείνει προς αποτελεσματικό ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΤΤ αποφάσισε την άρση όλων των κανονιστικών υποχρεώσεων που είχαν επιβληθεί στον ΟΤΕ.