Κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ εξέτασε 25 συνδυαστικά οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ, εκ των οποίων ενέκρινε τα 21 και απέρριψε τα 4.


eettΕπισημαίνεται ότι ο έλεγχος από την ΕΕΤΤ των οικονομικών προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν συνδυαστικές υπηρεσίες τηλεφωνίας και internet, προκύπτει από τη ρυθμιστική υποχρέωση που έχει επιβληθεί στον ΟΤΕ ως επιχείρηση με σημαντική ισχύ στις λιανικές αγορές πρόσβασης και κλήσεων. Η εξέταση κάθε προγράμματος γίνεται εξατομικευμένα. Ο χρόνος εξέτασής του από τη Ρυθμιστική Αρχή εξαρτάται από την πληρότητα των συνοδευτικών υποστηρικτικών στοιχείων και την ημερομηνία υποβολής του σε αυτή από τον ΟΤΕ. Πριν από την έγκριση εκάστου πακέτου, δεν είναι επιτρεπτή ουδεμία δημόσια ανακοίνωση για το περιεχόμενό του ή για λοιπά χαρακτηριστικά του. Τυχόν εμπορική διάθεση στην αγορά μη εγκεκριμένων πακέτων αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας.


Ο έλεγχος των οικονομικών προγραμμάτων από τη Ρυθμιστική Αρχή ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Στόχος είναι η εξασφάλιση ανταγωνιστικών υπηρεσιών σε προσιτές τιμές και σε βάθος χρόνου για τους Έλληνες καταναλωτές.


Τα 4 πακέτα απορρίφθηκαν καθότι προκαλούσαν συμπίεση περιθωρίου κέρδους σε βάρος των ανταγωνιστών του. Από τις αρχές του έτους 2013 μέχρι σήμερα, η ΕΕΤΤ έχει εξετάσει συνολικά 70 συνδυαστικά οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ, από τα οποία 62 έχουν εγκριθεί ενώ 8 έχουν απορριφθεί.