Η Cyta Ελλάδος ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2012, εμφανίζοντας αύξηση του κύκλου εργασιών και μείωση των ζημιών.


logo cytaΣυγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 90,6 εκατ. ευρώ έναντι 55,45 εκατ. ευρώ το 2011 (+63%), κάτι που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των πελατών, οι οποίοι έφθασαν στο τέλος του 2012 στους 296.607 έναντι 237.204 στο τέλος του 2011 (+25%), ενώ η εταιρεία έχει πλέον ξεπεράσει τις 300.000 συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ που εξυπηρετεί. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, ξεπέρασε στο 10% όσον αφορά στις συνολικές ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα.


Η Cyta Ελλάς αύξησε το μεικτό της κέρδος στα 26,432 εκατ. ευρώ (ποσοστό 29% επί του κύκλου εργασιών), έναντι μεικτού κέρδους 4,428 εκατ. ευρώ (ποσοστό 8% επί του κύκλου εργασιών) για τη χρήση του 2011. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση μεν των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), αλλά το πρόσημο παρέμεινε αρνητικό. Συγκεκριμένα, τα EBITDA ανήλθαν σε -2,374 εκατ. ευρώ έναντι -17,147 εκατ. ευρώ το 2011. Σύμφωνα πάντως με τη διοίκηση το τέταρτο τρίμηνο του 2012, το πρόσημο στα EBITDA ήταν θετικό.


Ζημιές


Οι καθαρές ζημίες μειώθηκαν από 34,385 εκατομμύρια ευρώ το 2011 στα 20,503 εκατομμύρια το 2012. Για το 2013, ο στόχος της εταιρείας παραμένει η δραστηριοποίηση της ως MVNO στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας (σ.σ. οι υπάρχουσες πληροφορίες κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Vodafone), αλλά και η ενίσχυση της θέσης της στους μεγάλους επιχειρησιακούς πελάτες.