Η Νokia Siemens Networks μείωσε σε 136 εκατ. ευρώ τις ζημίες της για το πρώτο τρίμηνο του 2013, σε σχέση με ζημιές 1,28 δις ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012.


nokia_siemens_networksΟι καθαρές πωλήσεις έφτασαν τα 2,72 δις € σε ετήσια βάση, παρουσιάζονταν μείωση 5,1% σε σχέση με τα 2,86 δισ. €. Η εταιρεία δήλωσε ότι η μείωση των καθαρών πωλήσεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε εκποιήσεις των επιχειρήσεων που δεν είναι σύμφωνες με τη στρατηγική της για το 2012, καθώς και την έξοδο της από αμφίβολης εκτέλεσης συμβάσεις πελατών.


Σε λειτουργικό επίπεδο, NSN ανακοίνωσε κέρδη ύψους 10 εκατ. €, σε σχέση με τις απώλειες των 989 εκατομμυρίων ευρώ πέρυσι. Η εταιρεία ανέφερε επίσης λειτουργικό περιθώριο κέρδους 7,% και αποδίδεται από τη διοίκηση στην απαρέγκλιτη εκτέλεση και διατήρηση της εστίασης στις επιλεγμένες δραστηριότητες. Φυσικά στο πλαίσιο της στρατηγικής της εντάσεται η συνεχής μείωση των λειτουργικών εξόδων.