Η ACE-Hellas ανακοινώνει ότι το δυναμικό εργαλείο διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ACE ERP που παρουσίασε το Νοέμβριο του 2012, είναι πλέον αναβαθμισμένο.


ace_hellas_logoTo σύστημα είναι σύννομο με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) που είναι σε ισχύ από την αρχή του έτους. Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, θέτει τις βάσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με σκοπό τη διασφάλιση των φορολογικών δεδομένων και την αξιοποίησή τους από συναλλασσόμενους και φορολογικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, το ACE ERP έχει ενσωματώσει όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από ένα λογιστήριο μιας επιχείρησης όσον αφορά την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.


Πέραν όμως των παραπάνω, το ACE ΕRP ενσωματώνει και αλλά επιπλέον χρήσιμα χαρακτηριστικά. Μεταξύ αυτών, η λειτουργία SMS, μέσω της οποίας μπορούν να αποσταλούν γραπτά μηνύματα αυτόματα από το σύστημα ERP στα κινητά τηλέφωνα των χρηστών. Στις βελτιώσεις της νέας έκδοσης περιλαμβάνονται επίσης οι νέες διατάξεις για ελέγχους με βάση τα δεδομένα της Γ.Γ.Π.Σ. για τα φορολογικά στοιχεία, γεωκωδικοποίση κ.α.


Το ACE ERP είναι ένα κοστοκεντρικό λογισμικό, που παρέχει τη δυνατότητα συνολικής οικονομικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων κάθε εταιρείας. Παρέχει άμεση και πλήρη πληροφόρηση, για τη διαμόρφωση της εξέλιξης του κόστους. Τα στοιχεία καταχωρούνται μια φορά και αντιγράφονται αυτόματα από τη μια φάση στην επόμενη, ενώ η πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη και προσπελάσιμη από όλα τα αρμόδια τμήματα (ανάλογα με τα επίπεδα πρόσβασης). Η πρόσβαση στο ACE ERP είναι δυνατή από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες τόσο από τοπικό δίκτυο όσο και μέσω WEB παρέχοντας έτσι, τη δυνατότητα καταχώρησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.


Όσον αφορά τα προσφερόμενα από το ACE ERP υποσυστήματα, αυτά καλύπτουν πλήρως κάθε ανάγκη, αφού μπορεί να περιλάβουν την κοστολογική, λογιστική και εμπορική διαχείριση, τη διαχείριση των υπεργολάβων και εργοταξίων, τη διαχείριση λιανικών πωλήσεων, τη διαχείριση του service καθώς επίσης και τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM). Επιπροσθέτως παρέχεται ολοκληρωμένο κύκλωμα δυναμικών αναφορών, το οποίο περιλαμβάνει την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων και αριθμοδεικτών αλλά και εξειδικευμένων εκτυπώσεων σε μορφή συγκεντρωτικών πινάκων. Τα δεδομένα του συστήματος εξάγονται γρήγορα και εύκολα σε περιβάλλον εφαρμογών MS Office (Word, Excel), καθώς επίσης και pdf, html, mht, txt, xml.


Να σημειώσουμε ότι η εφαρμογή έχει ήδη βραβευθεί ως το καλύτερο διεθνώς ERP σύστημα στον τομέα των τεχνικών εταιρειών, από τη, σε παγκόσμιο επίπεδο γνωστή γαλλική κατασκευαστική εταιρεία VINCI.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ACE-Hellas και τα προϊόντα της, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ace-hellas.gr.