Η iSquare ενημερώνει και εφιστά την προσοχή στο καταναλωτικό κοινό ότι λειτουργούν σε Ελλάδα και Κύπρο πέντε Εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις της Apple.


ISQUAREΤα Εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις της Apple, ακολουθώντας τα υψηλά standards εξυπηρέτησης πελατών που έχουν τεθεί, διαθέτουν εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο από την ίδια την Apple με συνεχείς εκπαιδεύσεις. Συνεπώς, το τεχνικό προσωπικό είναι κατάλληλα καταρτισμένο με την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να επισκευάζει υπολογιστές Mac, iPod και iPad. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούν μόνο αυθεντικά εξαρτήματα της Apple για όλες τις επισκευές, με στόχο την άριστη και άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης, παρέχοντας και την απαραίτητη εγγύηση σωστής λειτουργίας του προϊόντος, προς όφελος του καταναλωτή.


Στην Αθήνα λειτουργούν τρία Εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις της Apple από τις εταιρείες Info Quest Technologies, Document και Systemgraph, στη Θεσσαλονίκη από την Golden-i και στην Κύπρο από την Greycom.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και τις επισκευές των προϊόντων της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, μπορείτε να επισκεφθείτε της σελίδα της iSquare http://www.isquare.gr/service ή την σελίδα της Apple https://locate.apple.com/gr/el/