Το skroutz.gr διευρύνει τη γκάμα των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες του, εγκαινιάζοντας τις «Αγγελίες Χρηστών», οι οποίες απευθύνονται σε ιδιώτες και εγγεγραμμένα μέλη.


Skroutz_User_AdsΤη δημοφιλή μηχανή αναζήτησης και σύγκρισης τιμών και προϊόντων επισκέπτονται μηνιαίως πάνω από 2,5 εκατομμύρια μοναδικοί χρήστες, οι οποίοι πραγματοποιούν περισσότερες από 6,7 εκατομμύρια στοχευμένες αναζητήσεις προϊόντων. Οι αγγελίες χρηστών δημοσιεύονται στις σελίδες των προϊόντων, όπου έχουν ήδη αναρτηθεί οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι εσωτερικές σελίδες των προϊόντων καταγράφουν σημαντικό αριθμό εμφανίσεων μέσα στο μήνα, διαφημίζοντας αποτελεσματικά τις αγγελίες χρηστών σε όλους τους υπόλοιπους χρήστες που αναζητούν το συγκεκριμένο προϊόν. Επιπλέον, στο www.skroutz.gr υπάρχουν περισσότερες από 1.000 κατηγορίες προϊόντων δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να πουλήσουν όποιο αντικείμενο επιθυμούν.


Η διαδικασία δημοσίευσης της αγγελίας είναι εξαιρετικά απλή και πραγματοποιείται αποκλειστικά στη σελίδα του προϊόντος προς πώληση, μέσα από τη σχετική φόρμα όπου ο χρήστης συμπληρώνει όλες τις λεπτομέρειες της αγγελίας του. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοσίευση της αγγελίας είναι ο χρήστης να έχει εγγραφεί στο www.skroutz.gr και να έχει επιβεβαιώσει τα προσωπικά του στοιχεία, τόσο για τη δική του ασφάλεια, όσο και για την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών.


Το κόστος δημοσίευσης μιας αγγελίας προκύπτει από τον υπολογισμό της δημοτικότητας του προϊόντος προς πώληση μέσω ειδικού αλγόριθμου. Για τα προϊόντα χαμηλής δημοτικότητας η δημοσίευση είναι δωρεάν, ενώ για προϊόντα μέτριας/υψηλής δημοτικότητας η χρέωση διαμορφώνεται κλιμακωτά από ένα (1) έως τέσσερα (4) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) αναλόγως με τη δημοτικότητα. Τέλος, οι αγγελίες χρηστών έχουν μέγιστη διάρκεια εμφάνισης τις 14 ημέρες, ανεξάρτητα από το εάν θα πωληθεί ή όχι το προϊόν και κάθε χρήστης μπορεί να έχει ταυτόχρονα πέντε δημοσιευμένες αγγελίες σε διαφορετικά προϊόντα.


Οι Αγγελίες Χρηστών επεκτείνουν τις υπηρεσίες του www.skroutz.gr για τα εγγεγραμμένη μέλη της κοινότητας, παρέχοντας σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας περισσότερες έξυπνες επιλογές για τη σύγκριση τιμών και την έρευνά τους, προτού αγοράσουν online!