Η Nokia Siemens Networks παρουσιάζει στην Αθήνα προϊόντα και υπηρεσίες που θα επιτρέψουν στους παρόχους να προσφέρουν εξατοµικευµένη χρήση δεδοµένων ενός gigabyte ανά χρήστη.


sample191Επιπλέον, η εταιρεία υλοποιεί επαναστατικές αλλαγές όσον αφορά τον σταθµό βάσης κινητής τηλεφωνίας, µετατρέποντάς τον σε «έξυπνο» κοµµάτι ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, µε στόχο την εξυπηρέτηση και αποστολή τοπικών δεδοµένων.


«Οι πελάτες µας περιµένουν από εµάς να διαχειριστούµε τις πρωτοφανείς αλλαγές στα δίκτυα και στις επιχειρήσεις τους» δήλωσε ο Αθανάσιος Έξαρχος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Nokia Siemens Networks για την Ελλάδα. «Η Nokia Siemens Networks είναι πρωτοπόρος εταιρεία όσον αφορά την καινοτοµία στους τοµείς που µπορούν να ωφελήσουν τους πελάτες µας στο µέγιστο βαθµό: τεχνο