Η Vodafone και η Orange συμφώνησαν για κοινή επένδυση στην Ισπανία, με στόχο τη σύνδεση με δίκτυο οπτικών ινών σε 6 εκατομμύρια νοικοκυριά και εργασιακούς χώρους μέχρι το 2017.


vodafone-logoΗ σύμφωνία αυτή δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες υιοθετούν στρατηγικές, που ξεκινούν από κοινή χρήση δικτύου έως ενοποίηση με στόχο να μειώσουν το κόστος των δαπανών κεφαλαιακών επενδύσεων. Επίσης, καταδεικνύει και τη στρατηγική αναγκαιότητα της διασφάλισης ευρυζωνικής κάλυψης, είτε με οπτική ίνα, είτε με χαλκό. Η υποδομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τους operators κινητής αλλά και τους παρόχους σταθερής.


Η συμφωνία μεταξύ Vodafone και η Orange στην Ισπανία ακολουθεί το πρότυπο συν-επένδυσης σε παράλληλα δίκτυα, που ακολουθείται και στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ Orange και T-Mobile. Ουσιαστικά για τη συνεργασία στην ανάπτυξη του δικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δύο πάροχοι λειτουργούν, ως εξής: Ο ένας παρέχει την ασύρματη υποδομή RAN (Radio Access Network) και ο άλλος το επίγειο δίκτυο επικοινωνίας των σταθμών βάσης (backhaul).


Η Vodafone και η Orange υποστηρίζουν το δίκτυο θα διατίθενται στο εμπόριο από τον Ιανουάριο του 2014, με τους ακόλουθους δείκτες προόδου:
– 800.000 νοικοκυριά και τους χώρους εργασίας από το Μάρτιο 2014.
– 3.000.000 νοικοκυριά και τους χώρους εργασίας από Σεπτέμβριο του 2015.
– 6 εκατομμύρια νοικοκυριά και τους χώρους εργασίας μέχρι το 2017, που ουσιαστικά σημαίνει διείσδυσης σε πληθυσμιακό επίπεδο της τάξης του 40% περίπου.


Η συνδυασμένη κεφαλαιουχική δαπάνη που απαιτείται για να φτάσει τα 6 εκατομμύρια νοικοκυριά και τους χώρους εργασίας αναμένεται να ανέλθει σε 1 δισ ευρώ.