Η Visa ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα συνεργασιών που θα δώσει ώθηση στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων πληρωμών διεθνώς.


Visa Europe logoΤο πρόγραμμα με την ονομασία Visa Ready Partner θα επιτρέψει σε κατασκευαστές φορητών συσκευών, επαγγελματίες ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων, διαχειριστές ασύρματων δικτύων και άλλους να ξεπεράσουν τα εμπόδια του σύνθετου περιβάλλοντος πληρωμών και να έχουν πρόσβαση στο ΙΡ της Visa, σε άδειες, πιστοποιήσεις και πληροφόρηση για βέλτιστες πρακτικές.


«Ο ρυθμός των εξελίξεων στον τομέα των πληρωμών απαιτεί μια νέα προσέγγιση που θα εξασφαλίζει ότι καινοτόμες μέθοδοι μπορούν να δοκιμαστούν και να διατεθούν άμεσα εμπορικά», δήλωσε ο Mariano Dima, Executive Vice President, της Visa Europe. «Παρόλο που είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι οι νέες μέθοδοι είναι ασφαλείς και αξιόπιστες, είναι εξίσου σημαντικό να δώσουμε την ευκαιρία σε ωραίες ιδέες να μετεξελιχθούν σε νέους τρόπους συναλλαγών στην πράξη».


Το πρόγραμμα Visa Ready Partner έχει σχεδιαστεί ώστε οι εταιρείες που αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις να είναι σίγουρες ότι οι συσκευές, το λογισμικό και γενικότερα οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για πληρωμές με Visa πληρούν τις προδιαγραφές της Visa, οι οποίες μπορεί να ποικίλουν ανά χώρα. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για τη συνεργασία με τη Visa, καθώς και παροχή καθοδήγησης και πληροφόρησης σχετικά με βέλτιστες πρακτικές που αφορούν στο δίκτυο της Visa. Τα σημεία αποδοχής μέσω κινητών (mPOS), οι πάροχοι, οι κατασκευαστές φορητών συσκευών (NFC) και οι πάροχοι πλατφόρμας και chip έχουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία νέων τρόπων πληρωμών και θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα Visa Ready Partner.


Το πρόγραμμα Visa Ready Partner θα διευκολύνει οικονομικούς οργανισμούς και εμπόρους να υιοθετήσουν νέους, καινοτόμους τρόπους πληρωμών που πληρούν τις προδιαγραφές της Visa, ενώ η επέκταση της χρήσης και της αποδοχής των ηλεκτρονικών πληρωμών διεθνώς, μπορεί να συμβάλλει σε περαιτέρω ανάπτυξη. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες διαδικασίες έγκρισης και πιστοποίησης από φορείς πιστοποίησης πληρωμών σε εργαστήρια πιστοποιημένα από την EMVCo και το Συμβούλιο Προδιαγραφών Ασφαλείας Καρτών Πληρωμών (PCI SCC) για τον έλεγχο των νέων υπηρεσιών πληρωμών.


Το πρόγραμμα Visa Ready Partner θα περιλαμβάνει το υπάρχον πρόγραμμα της Visa για την πιστοποίηση των φορητών συσκευών (NFC), καθώς και ένα νέο πρόγραμμα που θα υποστηρίζει υπηρεσίες για την αποδοχή κινητών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις σε κάθε χώρα. Παράλληλα, η Visa έχει δημιουργήσει το λογότυπο Visa Ready που θα τοποθετείται σε συσκευές και υπηρεσίες συμβατές με τις υπηρεσίες πληρωμών της Visa.


Visa Ready για αποδοχή πληρωμών μέσω φορητών συσκευών (mPOS)
Η τεχνολογία φορητών συσκευών επιτρέπει στους εμπόρους να δέχονται πληρωμές με κάρτες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής τους. Είτε πρόκειται για εμπόρους στη λαϊκή, είτε για διανομείς αναψυκτικών, φορητές συσκευές μαζί με συσκευές ανάγνωσης καρτών πληρωμών διευρύνουν τη διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ως μέρος του προγράμματος Visa Ready Partner, η Visa δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών mPOS να υιοθετήσουν άμεσα συμβατές λύσεις με τους ακόλουθους τρόπους:


Προσδιορίζει τις προδιαγραφές των mPOS και δίνει πληροφόρηση για βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών που θα μπορούν να γίνουν εμπορικά βιώσιμες, τηρώντας παράλληλα τις προδιαγραφές της Visa σε θέματα ασφάλειας, διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας.


Παρέχει εφαρμογές, εργαλεία και υπηρεσίες ώστε να αναπτυχθούν λύσεις συμβατές με μαγνητικές ταινίες, EMV-chip και κάρτες ανέπαφων συναλλαγών.


Διαθέτει ανοιχτό API (Application Program Interface) και SDK (Software Development Kit) ώστε να μπορούν οι πάροχοι σε επιλεγμένες αγορές να συνδεθούν με τη Visa μέσω διάφορων πυλών πληρωμών, περιλαμβανομένων των CyberSource και Authourize.Net, που απέκτησε η Visa Inc. το 2010.


Δίνει πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, καθοδηγώντας συνεργάτες και εμπόρους για τη διαδικασία έγκρισης της Visa.
Παρέχει πρόσβαση στη σήμα Visa Ready και σε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση του που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση και εμπορική διάθεση λύσεων mPOS εγκεκριμένων από τη Visa.


Visa Ready για πληρωμές μέσω φορητών συσκευών (NFC)
Τα κινητά αλλάζουν την εμπειρία των αγορών, καθώς οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με μια απλή κίνηση της συσκευής τους. Η τεχνολογία Near Field Communication (NFC) – χαμηλής εμβέλειας προδιαγραφή επικοινωνίας – μετατρέπει τα κινητά σε συσκευές πληρωμών και αναμένεται να υιοθετηθεί σε ευρεία κλίμακα το 2013. Σύμφωνα με την ABI Research, περισσότερες από 280 εκατομμύρια συσκευές κινητών με τεχνολογία NFC αναμένεται να διατεθούν το 20131.


Ως μέρος του προγράμματος Visa Ready Partner, η Visa αναβαθμίζει τη διαδικασία δοκιμής συμβατότητας τόσο για τις συσκευές τεχνολογίας NFC όσο και τα chips ασφαλείας που διαθέτουν την εφαρμογή payWave της Visa, με τους εξής τρόπους:
– Καθιέρωση ξεκάθαρων κατευθυντήριων γραμμών για δοκιμές σε τεχνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο ασφάλειας και χρηστικότητας, σύμφωνα με τη λειτουργικότητα των πληρωμών Visa.
– Εξασφάλιση συμβατότητας ανάμεσα στις συναλλαγές Visa που πραγματοποιούνται με φορητές συσκευές τεχνολογίας NFC και των διεθνών προδιαγραφών για πληρωμές μέσω τεχνολογίας chip.
– Καθιέρωση ενός προαπαιτούμενου εύρους σήματος για φορητές συσκευές με τεχνολογία NFC που διαθέτουν την εφαρμογή Visa payWave.
– Διάθεση του σήματος Visa Ready στους κατασκευαστές συσκευών με τεχνολογία NFC, ώστε να χρησιμοποιηθεί στην προώθηση των φορητών συσκευών που έχουν ενσωματωμένη λειτουργία Visa payWave


Η Visa κατέχει ηγετική θέση στην καθιέρωση διεθνών προτύπων για νέες και υπό ανάπτυξη μεθόδους πληρωμών, που είναι συμβατές με τα υπάρχοντα πρότυπα τεχνολογίας και ασφάλειας, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στο υπάρχον περιβάλλον πληρωμών. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Visa Ready Partner επισκεφθείτε: www.Visa.com/Ready.