Η Intracom Telecom ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση έργου ύψους € 2,5 εκατ. για λογαριασμό της Polkomtel, μίας εκ των 4 παρόχων κινητής τηλεφωνίας στην Πολωνία.

intracom-telecom-logoΗ Intracom Telecom, μέλος της Sitronics, ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση έργου ύψους € 2,5 εκατ. για λογαριασμό της Polkomtel, μίας εκ των 4 παρόχων κινητής τηλεφωνίας στην Πολωνία, που αφορά στην αντικατάσταση και αναβάθμιση του hardware, την επέκταση αδειών λογισμικού και την εκτενέστερη διαχείριση αναφορών του υπάρχοντος Συστήματος Παρακολούθησης Σηματοδοσίας (Signalling Monitoring System) SS7.
Στο πλαίσιο της σύμβασης, η INTRACOM TELECOM προμήθευσε μια σύγχρονη ολοκληρωμένη λύση η οποία βασίζεται στο σύστημα acceSS7 της Agilent Technologies παρέχοντας παράλληλα τις απαιτούμενες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η εκπαίδευση. Η λύση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στην Polkomtel να έχει άμεση και αποτελεσματική επίβλεψη ολόκληρου του δικτύου GSM/GPRS, καθώς και να διαχειρίζεται το δίκτυο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Η INTRACOM TELECOM διαθέτει μακρά εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Λύσεων Υποστήριξης Λειτουργιών (Operations Support Solutions), βασιζόμενη στη λύση της Agilent, για πελάτες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων: OTE (Ελλάδα)., BTC (Βουλγαρία), Telekom Srbija (Σερβία), STC (Σαουδική Αραβία), Polkomtel (Πολωνία), HT (Κροατία), Vodafone (Ελλάδα), TIM (Ελλάδα) και Tellas (Ελλάδα).