Η επανάσταση των ψηφιακών μέσων έφερε δυνατότητες κεφαλαιοποίησης της προσωπικής πληροφορίας ώστε να αναπτυχθούν νέες εξατομικευμένες υπηρεσίες για την κερδοφορία.


Ericsson ConsumerLab ReportΗ νέα έρευνα του Ericsson ConsumerLab δείχνει ότι η επίγνωση του καταναλωτή σχετικά με την κοινοποίηση των πληροφοριών του βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα, ενώ ο μεγάλος όγκος ανώνυμων δεδομένων σπάνια εκλαμβάνεται ως σημαντικό ζήτημα.


Σήμερα/στις μέρες μας, οι εταιρίες και οργανισμοί έχουν απεριόριστες δυνατότητες σχετικά με τη συλλογή και αξιοποίηση προσωπικών πληροφοριών ιδιωτών. Χρησιμοποιώντας αυτήν την πληροφορία με το σωστό τρόπο, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες κερδοφορίας, ενώ αυξάνονται και τα περιθώρια κέρδους.


Αντιλαμβάνονται ωστόσο οι καταναλωτές την αξία των προσωπικών τους δεδομένων; Ποια είναι τα ευαίσθητα σημεία που θίγονται με την αυξανόμενη χρήση προσωπικών δεδομένων από εταιρίες, κυβερνήσεις και καταναλωτές; Σκοπός της έρευνας του ConsumerLab, «Οικονομία της Προσωπικής Πληροφορίας» , είναι να σκιαγραφήσει το βαθμό κατανόησης, τις ανάγκες και τις συμπεριφορές όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα ως περιουσιακό στοιχείο.


Κύρια ευρήματα
Η έκθεση αποκαλύπτει ότι περισσότεροι από το 50% των καταναλωτών γνωρίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα τους συλλέγονται για εμπορικούς σκοπούς. Ωστόσο, οι λόγοι, ο τρόπος ή ποια ακριβώς δεδομένα χρησιμοποιούνται παραμένουν ασαφή στους περισσότερους.


Σχεδόν περισσότεροι από το 40% των καταναλωτών θα επέτρεπαν σε εταιρίες να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ώστε να εξατομικευθεί η προσφορά των εταιριών, να βελτιωθούν οι υφιστάμενες υπηρεσίες και να αναπτυχθούν νέες.


Οι ανησυχίες των καταναλωτών φθίνουν αν αντιληφθούν ένα σαφές και επιθυμητό όφελος από την κοινοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων. Επιπλέον, ζητώντας τους παράλληλα την άδεια για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, αυξάνει την εμπιστοσύνη και την προθυμία να τα μοιραστούν. Η διαφάνεια με άλλα λόγια, η κατανόηση με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυξάνει και την εκτίμηση των καταναλωτών για μια εταιρία.


«Πολλοί καταναλωτές επιθυμούν εξατομικευμένες προσφορές και υπηρεσίες», δηλώνει η Rebecka Cedering Ångström, Επικεφαλής Ερευνήτρια του ConsumerLab στην Ericsson. «Ταυτόχρονα, οι εταιρίες και οι οργανισμοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το σχεδιασμό των προσφορών τους. Χρησιμοποιώντας τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις πρακτικές των καταναλωτών, η προσωπική πληροφορία μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη και να αυξήσει την αφοσίωσή του και τις πωλήσεις».


Σε μια Διαδικτυωμένη Κοινωνία όπου 50 δισ. συσκευών και συνοδευτικών υπηρεσιών παράγουν πληροφορία, το όλο οικοσύστημα καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικό. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε ποιοτικότερες και περισσότερο εξατομικευμένες υπηρεσίες και προσφορές.


Σχετικά με την έρευνα
Η ποιοτική έρευνα διεξήχθη σε Η.Π.Α και Ευρώπη περιλαμβάνοντας σε βάθος συνεντεύξεις με καταναλωτές και ειδικούς. Επιπλέον, διεξήχθη και διερευνητικό εργαστήριο – workshop- με σπουδαστές.


Η ποσοτική έρευνα βασίζεται στην αναλυτική πλατφόρμα του ConsumerLab που περιλαμβάνει 23.000 online συνεντεύξεις ατόμων ηλικίας 15-69 σε Αυστραλία, Βραζιλία, Κίνα, Γερμανία,Hong Kong, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ρωσία, Νότιο Κορέα, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία και Η.Π.Α το Μάιο του 2012.


Το Ericsson ConsumerLab αντλεί τη γνώση του μέσω ενός παγκοσμίου ερευνητικού προγράμματος καταναλωτών που βασίζεται σε 100. 000 ιδιώτες ετησίως, σε περισσότερες από 40 χώρες και 15 μητροπόλεις- αποτυπώνοντας στατιστικά τις απόψεις 1,1 δισ. ανθρώπων. Τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται, ενώ εκατοντάδες ώρες αφιερώνονται σε καταναλωτές από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα.