Η πιστοποίηση είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας που διαθέτει το τμήμα Professional Services της Intelli Solutions A.E. σε τεχνολογίες της Microsoft.

intellisolutionsΗ Intelli Solutions A.E. που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Βαλκάνια και Μ.Ε.Α. λαμβάνει τη τιμητική διάκριση του Microsoft Gold Certified Partner με τομείς εξειδίκευσης (Microsoft Competencies) SOA and Business Process, Data Management Solutions, Microsoft Business Solutions, Mobility Solutions, Business Intelligence, Small Business Specialist Competence.
Η διάκριση αυτή ενδυναμώνει την προσπάθεια της εταιρίας για παροχή καινοτόμων λύσεων και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην αιχμή της τεχνολογίας, με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής αξίας των πελατών της με ένα μετρήσιμο και αποδεδειγμένο τρόπο.

Η Intelli διαθέτει ένα ευρύ portfolio λύσεων λογισμικού που έχει αναπτύξει η ίδια ή αντιπροσωπεύει στην Ελληνική αγορά σε συνεργασία με πολύ μεγάλες εταιρίες λογισμικού παγκοσμίως. Διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και στελεχώνεται από επιστήμονες με εκτενή πείρα στην Ελληνική και διεθνή αγορά και συσσωρευμένη εργασιακή εμπειρία στις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες πληροφορικής παγκοσμίως. Στο επίκεντρο των στόχων και του οράματος της εταιρείας είναι σαφέστατα ο τελικός πελάτης – γύρω από αυτόν διαμορφώνονται όλοι οι εταιρικοί στόχοι και αξίες της εταιρίας καθώς και η υιοθέτηση μελλοντικών λύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Microsoft έχει συμβάλει ως πολύτιμος συνεργάτης καθόσον αρκετές επιτυχείς ολοκληρωμένες και σύνθετες λύσεις που έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλους οργανισμούς, έχουν βασιστεί στις τελευταίες τεχνολογίες της Microsoft.