Σημαντική αύξηση κερδών παρουσίασε η Space Hellas στο 9μηνο του 2012 με ενοποιημένα έσοδα ύψους 36 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το 2011.


SPACE_HELLASΤα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 32% στα 3,6 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 286 χιλ. ευρώ από 215 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2011.


Η εταιρεία ανέφερε σημαντική αύξηση εσόδων (+31,5%) στο τομέα παροχής υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων, μείωση εσόδων (-10%) από ανάπτυξη σύνθετων έργων και μείωση εσόδων (-25%) από υπηρεσίες μεταπώλησης κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Μάλτα, με στόχο την προώθηση των τεχνολογιών και των υπηρεσιών που αναπτύσσει στην Ελλάδα.