Η Mellon, με δυναμική παρουσία στην τραπεζική αγορά της περιοχής, θα παρέχει με την CRIF σύγχρονες λύσεις σε οργανισμούς.


mellontechΗ Mellon και η CRIF Decision Solutions, ανακοινώνουν τη συνεργασία τους για την προώθηση λύσεων ανάλυσης οικονομικής συμπεριφοράς, λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης τιμολογιακών πολιτικών (risk based pricing) στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.


Η Mellon, με δυναμική παρουσία στην τραπεζική αγορά της περιοχής, θα παρέχει με την CRIF σύγχρονες λύσεις σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Σερβία και Ρουμανία, και διαθέτουν προϊόντα πίστης σε καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι λύσεις αυτές, τις οποίες εμπιστεύονται σήμερα περισσότερα από 800 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 20 χώρες, επιταχύνουν τη διαδικασία διάθεσης πιστωτικών προϊόντων και επιτρέπουν απόλυτο έλεγχο σε κάθε στάδιο του πιστωτικού κύκλου, από την απόκτηση νέων πελατών μέχρι τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και τη μείωση των επισφαλειών.


Σχολιάζοντας τη συνεργασία, ο Άγγελος Αγγελίδης, Υπεύθυνος της επιχειρηματικής μονάδας υπηρεσιών Outsourcing του Ομίλου Εταιρειών Mellon, δήλωσε: «Η CRIF ηγείται της αγοράς διάθεσης πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς της Ηπειρωτικής Ευρώπης, εφαρμόζοντας υψηλά κριτήρια ποιότητας. Η CRIF ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις μας για αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και συμμόρφωση, ενώ οι λύσεις ανάλυσης οικονομικής συμπεριφοράς και λήψης αποφάσεων, συμπληρώνουν ιδανικά το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών της Mellon.»


«Μέσα από την συνεργασία μας με την Mellon, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στην Νοτιοανατολική Ευρώπη θα αποκτήσουν πρόσβαση στα πολλαπλά οφέλη των λύσεων διαχείρισης λήψης αποφάσεων που ήδη απολαμβάνουν οι πελάτες της CRIF,» σχολίασε ο Aldo Bruschi, CRIF Decision Solutions Vice President. «Είμαι βέβαιος ότι ο συνδυασμός της εμπειρίας και των ικανοτήτων των δυο εταιρειών θα προσδώσει αξία σε κάθε συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της περιοχής.»