Τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας ανακοίνωσαν σήμερα σε Συνέντευξη Τύπου η Wind Ελλάς και ο Όμιλος Εταιριών Πάνου Γερμανού.


WIND-ODV 12.09Η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ των δυο πλευρών έχει ορίζοντα 15ετίας και αφορά στην αποκλειστική διάθεση του συνόλου των υπηρεσιών κινητής, σταθερής και Internet της WIND από το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου Π. Γερμανού (Public, Multirama, Getitnow.gr). Παράλληλα, προβλέπει τη μετοχική συμμετοχή του Ομίλου Εταιριών Πάνου Γερμανού στη WIND Ελλάς, επισφραγίζοντας τη μακροχρόνια αμοιβαία δέσμευση στην επίτευξη του κοινού αναπτυξιακού στόχου.


Η μετοχική συμμετοχή του Ομίλου Π. Γερμανού στη WIND Ελλάς θα πραγματοποιηθεί στη βάση συγκεκριμένων στόχων συνδέσεων και τζίρου. Το ποσοστό συμμετοχής, κατόπιν επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί, ορίζεται ότι θα φτάσει κλιμακωτά στο μέγιστο 10% κατά τα τέσσερα πρώτα έτη, (2013-2016), της 15ετούς συνεργασίας των δύο εταιριών.


Η πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών της WIND από το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου Π. Γερμανού θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη για τον καταναλωτή, καθώς θα έχει στη διάθεσή του νέες επιλογές μέσα από τον συνδυασμό της προϊοντικής γκάμας των δύο πλευρών. Παράλληλα θα ενισχυθεί η αλυσίδα καταστημάτων WIND μέσα από νέες συνέργιες και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.


«Παρά τις εξαιρετικά αντίξοες οικονομικές συνθήκες και τη βαθιά ύφεση στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, η WIND επενδύει και αναπτύσσεται. Οι επενδύσεις μας το 2011 προσέγγισαν τα 90€ εκατ. Μεγάλο μέρος τους αφορούσε τον εκσυγχρονισμό του 3G δικτύου μας, που συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς και αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της αναπτυξιακής μας στρατηγικής» δήλωσε στη Συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση της συμφωνίας ο Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς. «Από σήμερα, ο Όμιλος Εταιρειών Πάνου Γερμανού είναι ο νέος συνεργάτης στη δυναμική πορεία ανάπτυξης της WIND Ελλάς, ένας δυνατός επιχειρηματικός εταίρος στη στρατηγική μας για μακροπρόθεσμη ευημερία. Με τη νέα αυτή συνεργασία η WIND θα εδραιωθεί περαιτέρω ως ολοκληρωμένος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στη συνείδηση των καταναλωτών και θα ενισχύσει σημαντικά τα εμπορικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της» τόνισε ο επικεφαλής της WIND.


Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Olympia Development, Κώστας Καραφωτάκης: «H 30ετής δραστηριοποίηση του Ομίλου μας στο λιανεμπόριο και στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, μας αναδεικνύει ως τον μοναδικό retailer με γνώσεις mobile operator. Παράλληλα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με το καταναλωτικό κοινό, η υψηλή επισκεψιμότητα του δικτύου μας, η ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε στους καταναλωτές σε συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις που παρέχει η WIND αποτελούν τα εχέγγυα για τη θετική έκβαση της συνεργασίας. Τέλος, η πολυετής διάρκεια της συνεργασίας όσο και η μετοχική συμμετοχή που μπορεί να αγγίξει το 10% βάσει στόχων -χωρίς κεφαλαιακή συνεισφορά-, δημιουργούν αμοιβαία δέσμευση για τις δύο εταιρίες».


Ο Όμιλος εταιριών του Π. Γερμανού διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στην κινητή τηλεφωνία αλλά και το retail καθώς έχει δυναμική παρουσία από την πρώτη ημέρα εμπορικής διάθεσης της κινητής τηλεφωνίας στην χώρα. Παράλληλα δραστηριοποιείται στην αγορά της Πολωνίας και της Κύπρου ως πάροχος κινητής τηλεφωνίας (mobile operator) με τις εταιρίες Play και ΜΤΝ αντίστοιχα. Συνολικά λειτουργεί περισσότερα από 1500 καταστήματα σε Ελλάδα, Πολωνία και Κύπρο.


Στόχος μέσα από τη συνεργασία του Ομίλου με τη WIND είναι ο εμπλουτισμός των προϊοντικών κατηγοριών και η παροχή ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του Δικτύου οι οποίοι ανέρχονται σε 15 εκατομμύρια ετησίως. Παράλληλα, ο Όμιλος του Π. Γερμανού προχώρησε στη δημιουργία 100 νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του δικτύου καταστημάτων του.


Η νέα στρατηγική συνεργασία της WIND Ελλάς δίνει περαιτέρω ώθηση στην τροχιά ανάπτυξης που έχει μπει η εταιρία. Έχοντας εξορθολογήσει το κόστος και τη δομή λειτουργίας της, η WIND Ελλάς διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια και θετικές ταμειακές ροές που της επιτρέπουν να χρηματοδοτεί με ίδια κεφάλαια την ανάπτυξή της και να υλοποιεί επενδύσεις άμεσα ανταποδοτικές στην ελληνική οικονομία.


«Η WIND Ελλάς καλωσορίζει σήμερα έναν νέο δυναμικό εταίρο, έναν συνεργάτη που έχει τη δύναμη να ενισχύσει την ανοδική μας πορεία και να συμμετέχει στην ανάπτυξη της εταιρίας μας. Στην προσπάθειά μας να παράγουμε αξία τόσο για τους μετόχους όσο και για τους συνδρομητές μας θα έχουμε πλέον μαζί μας και τον Όμιλο Εταιριών Πάνου Γερμανού» δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND, Νάσος Ζαρκαλής, κλείνοντας την ομιλία του.