Σημαντική διάκριση απέσπασε η Pylones Hellas για την επιτυχημένη software as a service (SaaS) υπηρεσία “Γραμμή του Δημότη”.


pylones bite awardsH Υπηρεσία απευθύνεται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), κατά τη διάρκεια της απονομής των Business IT Excellence (BITE) Awards που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Grande Bretagne.


Συγκεκριμένα, η “Γραμμή του Δημότη” απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία “Εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα”.


“Πρόκειται για μία αναγνώριση της προσπάθειας που κατέβαλλε ολόκληρη η εταιρεία προκειμένου να υλοποιήσει την υπηρεσία, η οποία είναι πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα” σημείωσε ο κ. Γιάννης Τσιάμης, υπεύθυνος Τομέα Δημόσιας Διοίκησης της Pylones Hellas, ο οποίος και παρέλαβε το βραβείο. “Στόχος μας πλέον είναι να εξελίξουμε την υπηρεσία, προσφέροντας τη δυνατότητα στους δήμους όλης της χώρας να βελτιώσουν το επίπεδο της εξυπηρέτησης που προσφέρουν στους δημότες τους”.


Τα ΒΙΤΕ Awards, θεσμοθέτησε το περιοδικό netweek της Boussias Communications, με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Η “Γραμμή του Δημότη” είναι μία ολοκληρωμένη υπηρεσία που πρωτίστως εξυπηρετεί τους δημότες, ακόμα και αυτούς που δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε μία ηλεκτρονική σελίδα και θέλουν με τον παραδοσιακό τρόπο να έρθουν σε επικοινωνία με τον δήμο τους π.χ. μέσω τηλεφώνου, όπως το πενταψήφιο νούμερο του δήμου. Η “Γραμμή του Δημότη” καταγράφει τα αιτήματα και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:
• Πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης ενός αιτήματος.
• Αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης του τύπου του αιτήματος και την προώθηση στη κατάλληλη υπηρεσία του Δήμου.
• Χρονική καταγραφή και παρακολούθηση όλης της εσωτερικής διαδικασίας επίλυσης του αιτήματος μέχρι τη διεκπεραίωσή του.
• Οι υπάλληλοι βλέπουν καθημερινά τις εκκρεμότητές τους. Κάθε τμήμα βλέπει μόνο τα δικά του αιτήματα.


“Η διάκριση αυτή αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο στην ανάπτυξη λογισμικού της εταιρείας” τόνισε ο κ. Εμμ. Νέτος, γενικός διευθυντής στην Pylones Hellas. “Επιπλέον, αποτελεί και μία επιβράβευση για τους δήμους που επέλεξαν την πρόταση μας και χρησιμοποιούν ήδη την υπηρεσία με μεγάλη επιτυχία”.


Η “Γραμμή του Δημότη” υλοποιήθηκε αποκλειστικά από την ομάδα ανάπτυξης λογισμικού της Pylones Hellas, και χρησιμοποιήθηκαν τα πιο σύγχρονα εργαλεία και πλατφόρμες (.NET, Ajax και HTML5). Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την αρχική υλοποίηση ήταν περίπου 8 μήνες, εκ των οποίων οι πρώτοι 3 μήνες αναλώθηκαν στην καταγραφή και ανάλυση των αναγκών των δήμων. Η μεγαλύτερη πρόκληση του αντιμετωπίστηκε ήταν ο συνδυασμός των διαφορετικών οργανωτικών δομών του κάθε δήμου σε μία ενιαία μορφή που θα έδινε τη δυνατότητα να αποτυπωθούν αυτές στην πλατφόρμα, χωρίς να χρειαστεί να υπάρχουν διαφορετικές “εκδόσεις” του λογισμικού για κάθε δήμο. Το αποτέλεσμα ήταν μία πλήρως παραμετροποιήσιμη πλατφόρμα, η οποία προσαρμόζεται στην δομή των δήμων, χωρίς να χρειάζεται ο εκάστοτε δήμος να αλλάξει το παραμικρό στις διαδικασίες του λόγω περιορισμών του λογισμικού.


Στην επόμενη έκδοση της, η “Γραμμή του Δημότη” θα προσφέρει αυτοματοποιημένη καταγραφή αιτημάτων απευθείας από τον δημότη, μέσω φορητών συσκευών (smartphones, tablets), αυτόματων τηλεφωνικών εντολών (IVR), καθώς και διαδραστική επικοινωνία με εξωτερικά συνεργεία των δήμων μέσω κινητών GPRS συσκευών.