Την οριστική εξαγορά του 100% της KB Impuls Hellas και την εκλογή του νέου Δ.Σ., ενέκρινε η τακτική Γ.Σ. της Intertech.


intertechΣυγκεκριμένα, η Γ.Σ. προέβη στη χορήγηση ειδικής αδείας και ενέκρινε την συντελεσθείσα στις 29/5/2012 οριστική εξαγορά του 100% της KB Impuls Hellas από την Cosmoline, η οποία ελέγχεται από τον κατά 44,3% μέτοχο και πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Δ. Κοντομηνά, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 3.345.000 ευρώ.


Επίσης, εξέλεξε το νέο Δ.Σ., το οποίο θα διοικήσει την εταιρία επί πενταετία από σήμερα, που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
– Δημήτριος Κοντομηνάς του Παναγιώτη, ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
– Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
– Δημήτριος Πολιτόπουλος του Ιωάννη, Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
– Λαυρέντιος – Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
– Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
– Ιωάννης Ρούσσος του Πέτρου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
– Ιωάννης Ρόρρης του Γεωργίου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.