Η Performance Technologies πρόσφατα προχώρησε στη δημιουργία ξεχωριστού Business Unit για BSM και ITSM.


performanceΗ δραστηριότητα αυτή είναι πιστοποιημένη κατά ISO 27001:2005 για διαδικασίες ασφάλειας, και κατά ISO 9001:2008 για διαδικασίες ποιότητας που εξασφαλίζουν the ultimate in customer experience.


Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της υπάρχουσας δραστηριότητας σε έργα ITSM αλλά και την αξιοποίηση της πλούσιας εμπειρίας της Εταιρίας σε λύσεις και έργα IT transformation/ virtualization/ cloud computing, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών που υλοποιούν τέτοια έργα.


Οι BSM/ITSM λύσεις που παρέχει η Performance Technologies, παρέχουν σε οργανισμούς την δυνατότητα για:
· καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους και βελτίωση της εμπειρίας πελάτη
· μείωση λειτουργικών εξόδων
· βελτιστοποίηση επιχειρησιακής ετοιμότητας
· αύξηση της αποδοτικότητας υπαρχόντων λειτουργιών
· ευχέρεια δημιουργίας νέων υπηρεσιών
· συμμόρφωση με διάφορα κανονιστικά πλαίσια


Η Performance αποσκοπεί να καλύψει ανάγκες της αγοράς για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων όπου οι προϋπολογισμοί για τη λειτουργία πληροφορικής περικόπτονται λόγω της ύφεσης, ενώ αυξάνονται οι απαιτήσεις από τα συστήματα και διαδικασίες.


Οι λύσεις που προωθούνται από την Performance βασίζονται σε συστήματα λογισμικού από κορυφαίους τεχνολογικούς παρόχους του χώρου ITSM, που περιλαμβάνουν τις HP, IBM, EMC/Ionix, VMware, Orsyp. Το στελεχιακό δυναμικό του Business Unit απαρτίζεται από επτά εξειδικευμένους και έμπειρους consultants/τεχνικούς συμβούλους-μηχανικούς ενώ επικεφαλής της δραστηριότητας έχει αναλάβει από αρχές Μαρτίου ο κ. Σπύρος Αγάθος, με πολυετή εμπειρία στο χώρο, σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης.