Βασικοί  λόγοι για την απόκτηση ενός τέτοιου πακέτου είναι αφ΄ενός  οι συμφέρουσες χρεώσεις  και αφ’ ετέρου οι υψηλές ταχύτητες στο ευρυζωνικό Internet.

Γράφει ο Μάκης Ζώτος

Την τάση των καταναλωτών να προτιμούν τις συνδυασμένες υπηρεσίες φωνής – ευρυζωνικού Internet και τηλεόρασης, τα γνωστά , δηλαδή, τηλεπικοινωνιακά «πακέτα» double play και triple play καταγράφει πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Focus Bari, στοιχεία της οποίας έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Επικοινωνιών Ελλάδας. Το δείγμα της έρευνας αφορά 5.381 άτομα, άντρες και γυναίκες 13 – 70 ετών, κατοίκους των νομών Αττικής & Θεσσαλονίκης και των νομών της Ηπειρωτικής Ελλάδος και Κρήτης και πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 18 Μαρτίου – 23 Ιουνίου 2008.

Η έρευνα δείχνει ότι η αγορά των double – triple play υπηρεσιών έχει δυναμική. Όμως, υπάρχει ,ακόμη , πολύς δρόμος να καλυφθεί προκειμένου οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να αποτελέσουν την πρώτη επιλογή των ελλήνων καταναλωτών. Συγκεκριμένα, πανελλαδικά το 84,4% των ερωτηθέντων δε χρησιμοποιεί τέτοιου είδους υπηρεσία. Double play έχει το 14,3% και triple play έχει μόνο το 1,3%. Ως βασικός λόγος για την απόκτηση ενός τέτοιου πακέτου είναι οι συμφέρουσες χρεώσεις αλλά και οι υψηλές ταχύτητες στο Internet. Ακόμη, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Focus Bari, οι καταναλωτές ανταποκρίνονται θετικά στο κίνητρο του χαμηλού κόστους, ωστόσο χρειάζεται να δοθούν και άλλα κίνητρα από την πλευρά των παροχέων υπηρεσιών που θα τόνωναν ακόμη περισσότερο τη χρήση. Η κατοχή οικιακής σύνδεσης στο Internet με συνδρομή σε παροχέα υπηρεσιών είναι 34,6%, και από αυτούς σχεδόν οι μισοί είναι με σύνδεση Double – Triple Play γεγονός που δείχνει ότι η νέα υπηρεσία προσέλκυσε καταρχήν νοικοκυριά με ενδιαφέρον για το Internet. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι όσοι έχουν δοκιμάσει κάποια νέα υπηρεσία double – triple play σε μεγάλο ποσοστό την έχουν διατηρήσει για διάστημα πάνω από 12 μήνες. Δυστυχώς όμως, η περιφέρεια που έχει περισσότερο ανάγκη τις νέες τεχνολογίες, δείχνει αδύναμη να τις υιοθετήσει και να ακολουθήσει το ρεύμα των σύγχρονων λύσεων επικοινωνίας.