Έρευνα της TomTom έδειξε πως οι περισσότεροι Αθηναίοι θα προτιμήσουν να κάνουν Χριστούγεννα στην πόλη.

TomTom-CMYK_R-logoΑπό όσους ωστόσο θα επιλέξουν μια απόδραση από την πόλη, το αυτοκίνητο παραμένει το αγαπημένο μέσο μεταφοράς. Οι οδηγοί εκτιμούν ότι η κίνηση θα είναι αυξημένη, χωρίς ωστόσο να θεωρούν ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ή κάτι το οποίο επιδρά σημαντικά στο σχεδιασμό του ταξιδιού τους.


Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποίησε η TomTom, θέλοντας να κατανοήσει τις συνήθειες οδήγησης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά και την εξοικείωση των οδηγών με τις συσκευές και εφαρμογές πλοήγησης, καθώς και τις εκτιμήσεις τους για τη φιλικότητα και τη συνδρομή τους στo σχεδίασμό του ταξιδιού τους.


Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:
• 2 στους 3 ερωτηθέντες θα μείνουν στην Αθήνα την περίοδο των εορτών (3 στους 4 για την ηλικιακή ομάδα 35-44)
• Από όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν, 9 στους 10 θα μετακινηθούν εντός Ελλάδας, ενώ μόλις 1 στους 10 θα ταξιδέψει στο εξωτερικό
• 9 στους 10 ταξιδιώτες θα χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο
• 6 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα κίνησης. Παρόλα αυτά, η κίνηση φαίνεται να αγχώνει αρκετά ή πολύ, μόνο 1 στους 4 Αθηναίους, ενώ ο πιο δημοφιλής τρόπος αντιμετώπισής της φαίνεται να είναι ο περιορισμός των μετακινήσεων. Τέλος, 1 στους 4 ερωτώμενους δηλώνουν ότι δε θα κάνουν κάτι για να αντιμετωπίσουν την κίνηση.


Οδηγοί & τεχνολογία
Η πλειοψηφία των οδηγών γνωρίζει γενικότερα τις συσκευές πλοήγησης, ωστόσο λιγότεροι από 4 στους 10 χρησιμοποιούν τέτοιες συσκευές
Μεταξύ των οδηγών που χρησιμοποιούν τεχνολογίες πλοήγησης:
• Περισσότεροι από 8 στους 10 χρήστες προϊόντων πλοήγησης δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν αυτόνομη συσκευή, ενώ σχεδόν 3 στους 10 χρησιμοποιούν κάποια εφαρμογή πλοήγησης στο κινητό τους τηλέφωνο (ποσοστό 14% ανέφερε ότι χρησιμοποιεί και αυτόνομη συσκευή πλοήγησης και εφαρμογή πλοήγησης σε κινητό τηλέφωνο). Σημαντικά υψηλότερα ποσοστά χρήσης, είτε συσκευής είτε εφαρμογής πλοήγησης, παρατηρούνται στην ηλικιακή ομάδα 25-34
• Ο βασικός λόγος χρήσης των συστημάτων πλοήγησης, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι η διευκόλυνση της μετακίνησης τους σε περιοχές που δε γνωρίζουν το οδικό δίκτυο, ενώ ακολουθούν με σημαντική διαφορά η χρήση τους για την αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών ή η συνδρομή τους στη φάση του σχεδιασμού της διαδρομής ε