Η Data Communication ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης υλοποίησης της λύσης InnovEra ERP στη LYSYS S.A. Βασισμένη στο Microsoft Dynamics NAV.

Data_CommunicationH LYSYS S.A. είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής προηγμένων εφαρμογών, που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, δικτύων και υποδομών πληροφορικής και συστημάτων safety & security για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και θεμάτων ασφάλειας σε βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Για την κάλυψη των αναγκών μηχανογράφησης και παρακολούθησης έργων σε πολλαπλά επίπεδα, η LYSYS S.A. αναζήτησε μία διεθνή, σύγχρονη και αξιόπιστη εφαρμογή ERP.


Ειδικά για τη LYSYS S.A. η Data Communication ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη κάθετη λύση ERP βασισμένη στην υφιστάμενη λειτουργικότητα του Microsoft Dynamics NAV – InnovEra για την παρακολούθηση έργων σε πολλαπλά επίπεδα (advanced project management). Επίσης, η Data Communication ανέπτυξε μία web εφαρμογή, πλήρως ενοποιημένη με τη λύση ERP, για την άμεση καταγραφή και παρακολούθηση όλων των εργασιών αλλά και των εξόδων που αφορούν στην ανάλωση πόρων για τα έργα τα οποία αναλαμβάνει η εταιρεία, με πολλαπλά επίπεδα εγκρίσεων για την ασφαλή καταγραφή τους.


Τέλος, η λύση στο σύνολό της έχει διασυνδεθεί επιτυχώς με το Oracle Primavera P6, προκειμένου να καλύψει απόλυτα τις αυξημένες ανάγκες παρακολούθησης έργων της LYSYS S.A