Στη Space Hellas το ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο και το Κέντρο παροχής υπηρεσιών του Λιμένα Ηγουμενίτσας.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ανέθεσε στη Space Hellas την προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο συγκεκριμένο λιμάνι. Επιπλέον, η Space Hellas θα δημιουργήσει Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών εντός των εγκαταστάσεων του κεντρικού επιβατικού σταθμού.

Θα προβεί επίσης σε προωθητικές ενέργειες, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι τουρίστες που μετακινούνται μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας τα λιμάνια του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας, για τις υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται από το κέντρο αυτό.

Οι χιλιάδες επιβάτες που επιβιβάζονται κάθε χρόνο από τα λιμάνια του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας θα έχουν πλέον την κατάλληλη πληροφόρηση για τις δυο αυτές περιοχές και θα μπορούν να αυξήσουν το χρόνο διαμονής τους στις παρακείμενες περιοχές του Σαλέντο και της Θεσπρωτίας. Και στις δύο αυτές περιοχές υπάρχουν πόροι πληροφόρησης οι οποίοι μένουν ανεκμετάλλευτοι από το τουριστικό κοινό λόγω της έλλειψης σύνδεσής τους με το διαδίκτυο ή της ύπαρξης Internet Point.

Μέσω της χρήσης του συστήματος σύνδεσης που θα εγκατασταθεί από τη Space Hellas, θα είναι δυνατή η μετάδοση και διάθεση πληροφοριών και υπηρεσιών σε προκαθορισμένες δημόσιες περιοχές (hot-spot wi-fi) για δραστηριότητες και εναλλακτικές τουριστικές υπηρεσίες, μέσω δικτυακών πυλών web.

Στο εσωτερικό των πυλών αυτών θα προταθούν links για τη σύνδεση και προώθηση των περιοχών. Επιπλέον, θα γίνεται προβολή γεγονότων και εκδηλώσεων πολιτιστικού, καλλιτεχνικού, αθλητικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

H Space Hellas στα πλαίσια του System Integration, στα 23 χρόνια λειτουργίας της έχει να επιδείξει αποτελεσματικότητα, συνέπεια και συνέχεια. Διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στην ασύρματη δικτυακή τεχνολογία, έχοντας υλοποιήσει σημαντικά ασύρματα, ευρυζωνικά ή μη, δίκτυα σε όλη την Ελλάδα.