Την υψηλότερη διάκριση στην ελληνική αγορά ως πιστοποιημένος συνεργάτης του δικτύου συνεργατών της Microsoft απέσπασε η Info Quest Technologies.

mslogo partnersΔιάκριση για την Infoquest ως Gold Competent Συνεργάτης του Microsoft Partner Network, έχοντας αποκτήσει τις εξειδικεύσεις Authorized Distributor και OEM Hardware. Η διάκριση αυτή συνεπάγεται ότι η Info Quest Technologies πληροί ένα σύνολο προϋποθέσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν τον υψηλότερο βαθμό κατάρτισης και ποιοτικής παροχής υπηρεσιών προς τους μεταπωλητές αλλά και τους τελικούς χρήστες.


Με την 20ετή της εμπειρία ως κατασκευαστή του Quest PC, η Info Quest Technologies, διαθέτει την υψηλότερη εξειδίκευση αναφορικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων hardware, βελτιστοποιημένων για τα προϊόντα της Microsoft, έτσι ώστε να πιστοποιείται ως Gold OEM Hardware. Προϊόντα όπως τα Windows 7, το Office 2010, τα Windows Security Essentials και το Windows Live βρίσκουν την ιδανική τους υλοποίηση σε ένα Quest PC.


Επιπλέον, η Info Quest Technologies, ως Gold Authorized Distributor, αποδεδειγμένα διαθέτει την υψηλότερη εξειδίκευση στις πωλήσεις και στην αδειοδότηση προϊόντων Microsoft, για την καθοδήγηση των συνεργατών της στο χειρισμό ακόμη και των πιο σύνθετων περιπτώσεων πωλήσεων.


Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε εξειδίκευση (Authorized Distribution ή OEM Hardware) η Info Quest Technologies διαθέτει έναν αριθμό στελεχών ειδικά εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων από τη Microsoft, ενώ η δραστηριότητα της έχει αξιολογηθεί θετικά και συστηθεί ως προτεινόμενη από έναν ικανό αριθμό πελατών, οι οποίοι δηλώνουν την ικανοποίησή τους στη Microsoft από προϊόντα και υπηρεσίες που έλαβαν.