Η Genius Brand ανακοίνωσε ότι ανέθεσε στη Huawei την υλοποίηση δικτύου LTE στην περιοχή του Hong Kong.


Huawei Logo 200 200.gifΗ Huawei μαζί με την Genius Brand Limited σε μια επιχειρηματική σύμπραξη μεταξύ των Hutchison Telephone Company Limited και Hong Kong Telecommunications Limited, υπέγραψαν σύμβαση για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα LTE στο Hong Kong, στο πλαίσιο του Συνεδρίου για τη Δωδεκαετή Οικονομική, Εμπορική, και Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη μεταξύ Κίνας και Hong Kong.


Επιπλέον, η Huawei υπέγραψε συμφωνίες με την HTCL και την HKT αντίστοιχα, για την εξέλιξη των δικτύων κορμού τους σε προδιαγραφές Evolved Packet Core, ενώ παράλληλα θα τους παρέχει άλλες λύσεις για τη διαχείριση των δικτυακών πόρων και για τη διαχείριση QoE της end-to-end εμπειρίας τελικού χρήστη.


Με πληθυσμό που ξεπερνά τα επτά εκατομμύρια, το Hong Kong δεν είναι απλώς μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου, αλλά και μια από τις πιο ανταγωνιστικές τηλεπικοινωνιακές αγορές, με υψηλό επίπεδο πελατειακών απαιτήσεων για ποιότητα και αποδοτικότητα. Η κορυφαία λύση SingleRAN LTE της Huawei θα εφαρμόσει για την Genius Brand δίκτυο MOCN (Multiple Operator Core Network), προκειμένου να επιτρέψει στις HTCL και HKT να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από εξοικονόμηση κόστους και χρόνου για τη διάθεση του νέου δικτύου,διαμοιράζοντας τους πόρους ραδιοδικτύου και φάσματος, ενώ παράλληλα λειτουργεί με δύο ξεχωριστά δίκτυα κορμού.