O όμιλος Acer φροντίζει να κρατά τα προϊόντα που φτάνουν προς επισκευή στα κέντρα του, το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.


Acer logoΠροκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος επισκευής στην Ελλάδα, η Acer έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο από συνεργαζόμενα κέντρα επισκευών που εγγυώνται τις ίδιες αποδοτικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.


Check-in
Η εξυπηρέτηση πελατών εφαρμόζεται μέσω του δικτύου γραφείων υπηρεσιών που βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις. Μια αρχική διάγνωση και ένας εξωτερικός έλεγχος γίνονται παρουσία του ιδιοκτήτη και οι τεχνικοί συντάσσουν ένα «ιστορικό» μέσα από το σύστημα ASP, προκειμένου να ενημερωθεί το κέντρο επισκευών για τη δυσλειτουργία που εμφανίστηκε. Το κέντρο επαφών οργανώνει στη συνέχεια την παραλαβή του PC από το γραφείο υπηρεσιών προς το τοπικό κέντρο επισκευής. Εάν το αίτημα επισκευής υποβληθεί σε κάποιον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του ομίλου Acer, η συσκευή θα λάβει αριθμό προτεραιότητας, ενώ η παραλαβή και παράδοσή της προς το κέντρο επισκευών θα οργανωθεί αυθημερόν.


Αποδοχή
Ο εισερχόμενος εξοπλισμός επεξεργάζεται από το τμήμα των logistics και σημαίνεται με έναν ειδικό κωδικό αριθμό αναφοράς, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί σταθερή ανιχνευσιμότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής, χάρη στο πρόσθετο σύστημα λογιστικής. Το PC τοποθετείται στη συνέχεια σε μια συγκεκριμένη θέση στο κέντρο επισκευών που δείχνει την προτεραιότητά του για τους τεχνικούς στην επισκευή. Η προτεραιότητα αυτή τίθεται σύμφωνα με τον τύπο της εγγύησης της συσκευής και εάν η συσκευή έχει αποσταλεί ή όχι από συνεργάτη της Acer.


Έλεγχος
Όταν έρχεται η σειρά του δικού σας PC, οι τεχνικοί διαβάζουν την αρχική διάγνωση που έγινε κατά την αποδοχή της συσκευής στην εξυπηρέτηση πελατών με τα σύστημα ASP. Κάθε μηχανικός εκτελεί έναν πλήρη έλεγχο της συσκευής μέσω διάφορων δοκιμών, ελέγχοντας το σκληρό δίσκο, τον επεξεργαστή και τη μνήμη. Ελέγχεται επίσης το motherboard, η PCI bus καθώς και οι εγκατεστημένες εφαρμογές.


Επισκευές
Μετά τη διάγνωση και τον έλεγχο, ακολουθεί η επισκευή ή η αντικατάσταση προβληματικών εξαρτημάτων. Όλοι οι τεχνικοί διαθέτουν μεγάλη εμπειρία αλλά και βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα των επισκευών. Τα προς αντικατάσταση εξαρτήματα είναι άμεσα διαθέσιμα αφού κάθε κέντρο επισκευών διαθέτει τα δικά του εξαρτήματα αλλά και τις δικές του αποθήκες. Αν ωστόσο κάποιο από τα εξαρτήματα δεν υπάρχει διαθέσιμο, πραγματοποιείται άμεσα η παραγγελία του στις κεντρικές αποθήκες της Μόσχας. Σε περίπτωση απουσίας ανταλλακτικών, η εξυπηρέτηση γίνεται από την αποθήκη εμπορευμάτων των συνεργατών στο Βρότσλαβ της Πολωνίας. Όταν το PC κριθεί επισκευασμένο, οι τεχνικοί διεξάγουν έναν τελικό έλεγχο για να εξασφαλίσουν ότι η συσκευή επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη σαν καινούργια. Ακολουθεί καθαρισμός και συσκευασία με ειδικό προστατευτικό υλικό για την άψογη μεταφορά και επιστροφή του.


Check-out
Πριν την επιστροφή του PC, το προσωπικό του τμήματος των logistics ελέγχει τη συσκευασία του προϊόντος. Κάθε προβληματική συσκευασία αντικαθίσταται και επικολλάται με ειδική ταινία ελέγχου. Το προϊόν επιστρέφεται στο σημείο συλλογής των κέντρων επισκευών σε ειδικά πλαστικά κουτιά. Στη συνέχεια το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Acer ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη σχετικά με τη διαδικασία επισκευής και τον καλούν προς παραλαβή της συσκευής.


Αποτελέσματα
Τα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης της Acer είναι έτσι οργανωμένα, ώστε να ολοκληρώνουν γρήγορα και αποδοτικά κάθε επισκευή στην Ελλάδα. Η εμπιστοσύνη στην καλή απόδοση του PC είναι ουσιαστική, αλλά και η βεβαιότητα της κατοχής ενός αποδοτικού, γρήγορου και αξιόπιστου συστήματος ικανού να επιλύσει τις δυσλειτουργίες, είναι εξίσου σημαντική.


Ο όμιλος Acer σκοπεύει να παρέχει αυτήν την εγγύηση σε όλους τους πελάτες της. Γι’ αυτόν το λόγο συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη μιας όλο και πιο προηγμένης αλυσίδας επισκευής, όπου οι πληροφορίες ενημερώνονται και ανταλλάσσονται σε πραγματικό χρόνο με τους διάφορους συνεργάτες και τους τεχνικούς των αλυσίδων, ενώ έχει τα εργαλεία και τις δεξιότητες για να επισκευάσει γρήγορα οποιαδήποτε συσκευή.